Avbrottsersättning vid strömavbrott

Vid ett strömavbrott som varar längre än tolv timmar har du rätt till ersättning. Hur stor ersättningen blir beror på hur lång tid avbrottet varat och vilken din årliga nätkostnad är.

Eftersom vissa avbrott inte registreras automatiskt i våra system krävs det en felanmälan från kund för att dessa avbrott skall komma till vår kännedom. Vid omfattande avbrott som berör många kunder behöv ingen särskild felanmälan. Avbrottsersättning betalas ut till berörda privat- och företagskunder genom fakturan.

Du som drabbats av ett längre strömavbrott kan anmäla detta via vår skadeanmälan.

Den lägsta ersättning som betalas ut är 12,5 procent av kundens årliga nätkostnad. Ersättningen är aldrig mindre än 1000 kronor.

Gå till Skadeanmälan

Ersättningsnivå

Avbrottsperiod Ersättningsnivå av årlig nätkostnad i procent Minimibelopp ersättning i kronor*
12−24 timmar 12,5 % 1 000 kronor
24−48 timmar 37,5 % 2 000 kronor
48−72 timmar 62,5 % 3 000 kronor
72−96 timmar 87,5 % 4 000 kronor
96−120 timmar 112,5 % 5 000 kronor
120−144 timmar 137,5 % 6 000 kronor
144−168 timmar 162,5 % 7 000 kronor
168−192 timmar 187,5 % 8 000 kronor
192−216 timmar 212,5 % 9 000 kronor
216−240 timmar 237,5 % 10 000 kronor
240−264 timmar 262,5 % 11 000 kronor
264−288 timmar 287,5 % 12 000 kronor
>288 timmar 300 % 13 000 kronor

*Den maximala ersättningen per avbrott är 300 procent av den årliga nätavgiften.

Undantag från rätten till avbrottsersättning

Det finns några kriterier vilka undantar rätten till avbrottsersättning:

  • Om du har haft ström mer än två timmar innan ett nytt avbrott inträffar räknas den nya störningen som nytt avbrott.
  • Om du redan var frånkopplad då avbrott inträffade.
  • Om avbrottet orsakats av fel i stamnätet som ägs och drivs av statliga Svenska Kraftnät.
  • Om elöverföringen bryts på grund av säkerhetsskäl, eller för att bevara god drift- och leveranssäkerhet.
  • Om avbrottet beror på ett hinder utanför vår kontroll som vi inte kunnat förutse eller undvika. Till exempel ett för det drabbade området extremt väderförhållande.
  • Ersättning kan komma att reduceras om vädret varit så dåligt att det inte varit möjligt för oss att avhjälpa felet.  

Egendomsskador

Kunder som drabbats av direkta skador vid elavbrott bör alltid kontakta sitt eget försäkringsbolag. Om skadorna skulle visa sig bero på att vi på Jämtkraft Elnät inte levt upp till vårt ansvar kan skadestånd från oss bli aktuellt. Huruvida det kan vara aktuellt bedöms utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.