Just nu kan du som kund ha problem att se mätvärden på Mina sidor och i vår app Mitt Jämtkraft. Vi arbetar för att lösa problemet.

Skadeanmälan

Som kund är du skyldig att anmäla vilken skada du har lidit och vilka anspråk på ersättning som finns. Anmälan ska göras inom två år från det att skadan inträffade.

Komplettera din skadeanmälan

Komplettera med dokument, ex. kopia av skadeanmälan till försäkringsbolag. Samt kvitton, foton eller annat som kan styrka ditt innehav, inköpsår och föremålets värde. maila dina dokument till skadestand@jamtkraft.se

Skadeanmälan

Innan du skickar in din skadeanmälan ber vi dig läsa igenom Information om skadeståndsärenden

Fyll i ditt förnamn
Fyll i ditt efternamn
Välj ett alternativ som passar dig som kund
Fyll i ditt personnummer ÅÅÅÅMMDDNNNN
Fyll i organisationsnummer (10 siffror)
Fyll i din gatuadress
Fyll i postnummer och ort
Fyll i ditt telefonnummer
Fyll i din e-postadress
Fyll i adress där skadan ägt rum
Fyll i fastighetsbeteckning där skadan ägt rum
Fyll i anläggningsnummer, se faktura
Fyll i datum då skadan uppstod ÅÅÅÅMMDD
Vad har skadats?
Har skadan anmälts till försäkringsbolag?
Fyll i alternativ

Om JA komplettera nedan med kopia av den skadeanmälan och beslut från försäkringsbolaget

Beskriv händelseförloppet som lett till skadan
Fyll i anspråk på ersättning (näringsidkare och andra som deklarerar moms anger ersättningsanspråk exklusive moms)
Fyll i en summa i SEK
Fyll i föremål, fabrikat, modellbeteckning, inköpsår, pris vid nyinköp, reparationskostnader och anspråk
Är ersättningsanspråken ovan exklusive moms?