Skadestånd

Har du drabbats av skador till följd av något som inträffat inom våra verksamhetsområden? Om skadorna beror på att vi inte har levt upp till vårt ansvar kan ersättning från oss bli aktuellt.

Rätten till ersättning bedöms av omständigheterna i det enskilda fallet. Varje skadeanmälan utreds noga innan beslut fattas.

Du kan antingen skicka in din skadeanmälan genom att skriva ut och posta dokumentet Skadeanmälan till:
Jämtkraft 
Diariet/Tjänster
Box 394
831 25 Östersund

Du kan även fylla i din skadeanmälan digitalt. 

Glöm inte att skicka med underlag, till exempel inköpskvitto, reparationsrapport, foton eller andra handlingar som kan styrka din anmälan. Föremålet förvaras hos dig tills du får besked från oss.

Digital skadeanmälan