Skadestånd

Har du drabbats av skador till följd av något som inträffat inom våra verksamhetsområden? Om skadorna beror på att vi inte har levt upp till vårt ansvar kan ersättning från oss bli aktuellt.

Rätten till ersättning bedöms av omständigheterna i det enskilda fallet. Varje skadeanmälan utreds noga innan beslut fattas.