Nu ska alla ha fått tillbaka strömmen, det som behöver åtgärdas är följande: I Nälden ska fjärrvärmen åtgärdas innan kl 15 idag, men det kan dröja ett tag innan det är full värme igen.

Avbrottskartan

Uppsägning av elavtal

Vill du avsluta ditt elnätsavtal med Jämtkraft Elnät AB? Fyll i formuläret nedan.

Villa/Fritidshus
30 dagars uppsägningstid på ditt elnätsavtal hos Jämtkraft Elnät AB.
Om du har ett elhandelsavtal sägs det upp i anslutning till ditt elnätsavtal.

Lägenhet 16A/16L Säkring
5 dagars uppsägningstid på ditt elnätsavtal hos Jämtkraft Elnät AB.
Om du har ett elhandelsavtal sägs det upp i anslutning till ditt elnätsavtal.

Personuppgifter

Fyll i ditt förnamn
Fyll i ditt efternamn
Fyll i ditt personnummer, ÅÅÅÅMMDD-XXXX
Fyll i ditt telefonnummer
Fyll i din e-postadress

Anläggningsuppgifter

Ange den adress som du vill säga upp elen på
Ange anläggningens postnummer
Ange anläggningens postort
Fyll i namn på hyresvärd eller mäklare, finns inte det skriv privat försäljning
Fyll i det datum du flyttar ut från den nuvarande adressen

Fakturaadress (din nya adress)

Ange adress för fakturan
Ange postnummer
Ange postort