För dig som ska flytta

Använd det här formuläret för att anmäla flytt av ditt elnäts- och/eller elhandelsavtal. Gör din anmälan en månad innan du ska flytta, så fixar vi resten!

Kom ihåg! Du behöver teckna ett elnätsavtal innan du tecknar elhandelsavtal!

Anmäl din flytt

  • 1Personuppgifter
  • 2Ny adress
  • 3Nuvarande adress
  • 4Godkännande
Fyll i ditt personnummer (ÅÅÅÅMMDDXXXX)
Fyll i ditt förnamn
Fyll i ditt efternamn
Fyll i din e-postadress
Fyll i ditt telefonnummer

OBS! Personen som ska stå på avtalet måste själv teckna avtalet. Om du ska anmäla en flytt åt någon annan behövs en fullmakt som skickas via e-post till info@jamtkraft.se eller som brev till Jämtkraft, Box 394, 831 25 Östersund.​

Adress du ska flytta till

Fyll i gatuadress
Fyll i lägenhetsnummer om du ska flytta till lägenhet
Fyll i postnummer
Fyll i ort
Vad vill du flytta med till din nya adress?(Frivillig) Välj ett eller flera alternativ

Du behöver både ett elnätsavtal och ett elhandelsavtalElnätsavtalet tecknar du med det elnätsbolag som äger elledningarna i det område dit du flyttar och avser anslutningen från elnätet till ditt hem. Elhandelsavtalet avser den elförbrukning du har i hemmet och det avtalet kan du teckna med oss.

Fyll i inflyttningsdatum (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Jag vill även säga upp elnätsavtalet på min nuvarande adress*

Adress du ska flytta från

Fyll i gatuadress
Fyll i postnummer
Fyll i ort
Fyll i utflyttningsdatum (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Fyll i lägenhetsnummer om du flyttar från en lägenhet
Fyll i nuvarande hyresvärd

Observera att strömmen stängs av på din nuvarande adress på det datum du angett som utflyttningsdatum. Du behöver anmäla din flytt senaste tre arbetsdagar innan du flyttar för att undvika en avgift på 500 kronor. 

Var hållbar med Jämtkraft

Fyll i namnet på din bank för att få e-faktura
Jag godkänner att Jämtkraft hanterar mina uppgifter* Kryssa i att du godkänner att Jämtkraft hanterar dina uppgifter

Genom att lämna de uppgifter vi frågar efter godkänner du att vi kan använda uppgifterna för att hantera ärendet samt kunna kommunicera med dig. Jämtkraft vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa hanteringen av personuppgifterna. Läs Jämtkrafts personuppgiftspolicy