Att lämna anbud och bli leverantör

Jämtkrafts upphandlingar annonseras i Visma TendSign, ett elektroniskt upphandlingsverktyg.

För att bli leverantör till Jämtkraft är det viktigt att du lever upp till kraven i vår uppförandekod. Uppförandekoden ger råd om hur våra värderingar ska omsättas i praktiken och hur vi ska leva upp till vårt ansvar inom miljö och samhälle.

De viktigaste delarna i uppförandekoden:

  • Målbild och miljöpolicy 
  • Miljö och hållbar utveckling
  • Mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och samhälle
  • Krav på leverantörer och kunder
  • Affärsetik
  • Öppen kommunikation

Att lämna anbud

Våra aktuella upphandlingar hittar du i upphandlingssystemet Visma TendSign.

Skapa ett leverantörskonto
För att få tillgång till systemet behöver du skapa ett inloggningskonto. Via kontot kan du bevaka våra upphandlingar, hämta förfrågningsunderlag, lämna anbud och få tilldelningsbeslut.

Frågor och svar kring upphandlingar
I systemet ställer du frågor om specifika upphandlingar. Vi besvarar dem via samma funktion. Har du allmänna frågor kring upphandlingar, mejla oss på inkop@jamtkraft.se.