Hur fungerar vindkraft?

När solen värmer upp jorden, värmer den även upp atmosfären. Varm luft är lättare än kall och därför stiger den uppåt. Eftersom naturen avskyr tomrum måste den luft som stiger uppåt ersättas av luft som kommer in från sidan – en vind. Det är dessa vindar som utnyttjas av ett vindkraftverk.

Illustration av hur vindkraft fungerar

Vinden får vindkraftverkets vingar, rotorbladen, att snurra och rotationen omvandlas till el i generatorn. Generatorn och annan känslig utrustning sitter skyddat i den så kallade nacellen (maskinhuset) högst uppe i vindkraftverkets torn.

Maximal effekt vid medelvindar

Ett vindkraftverk börjar producera el vid 4 m/s och fortsätter att producera upp till vindstyrkor på 25 m/s, då de av säkerhetsskäl stängs av. Den maximala effekten uppnås vid vindstyrkor på 12-14 m/s och kvarstår till dess att vindhastigheterna blir alltför höga och maskinen stängs av. Dessa höga vindhastigheter inträffar så sällan att det inte är ekonomiskt lönsamt att bygga vindkraftverk för högre vindhastigheter. Men dagens vindkraftverk är konstruerade så att de kan stå emot mycket starka vindar, uppemot 70 m/s, som knappast förekommer i Sverige.

Från vind till rörelseenergi

Ett vindkraftverk tar tillvara luftens rörelseenergi och omvandlar den till elektrisk energi. Vindens energi sätter verkets turbinblad i rörelse och via en axel och en växellåda förs kraften över till en generator. Den omvandlar i sin tur kraften till elektrisk energi. 

Ett modernt vindkraftverk tar tillvara cirka 50 procent av vindens energi. Vindstyrkan ökar ju högre upp i luften man kommer. Därför placeras turbinbladen i vindkraftverken som regel på ungefär 100 meter höga torn.

Miljöpåverkan

All energiproduktion innebär någon form av miljöpåverkan. Uppförande av en vindkraftspark innebär bland annat en mängd transporter och nya vägar som går till parken. Produktionen av el från vindkraft innebär däremot inga utsläpp. Vindkraft och vattenkraft är energislag som utvinner energi från naturligt flödande källor. De problem som kan uppstå är ljud under drift samt att vindkraftverken förändrar landskapsbilden. Sett ur ett helhetsperspektiv är vindkraft ett hållbart energislag tack vare nollutsläppen under produktionen.