Just nu kan du som kund ha problem att se mätvärden på Mina sidor och i vår app Mitt Jämtkraft. Vi arbetar för att lösa problemet.

Illustration av Jämtkrafts nya kraftvärmeverk i Lugnvik ur ett markperspektiv.

Nytt kraftvärmeverk värmer Östersund 2025

Det grävs, pålas och gjuts. Delar av Rådhusgatan i infarten till Östersund är avstängd. Arbetet med det nya kraftvärmeverket är omfattande och pågår för fullt. Om mindre än två år ska det vara klart.

Publicerad:

Nuvarande anläggning har drygt 20 år på nacken och det är dags för förnyelse. För er som fjärrvärmekund innebär det att ni fortsatt får trygg el och värme i ytterligare 30 år!

Fjärrvärme – viktig för många!

Förutom att anläggningen värmer Östersund, så producerar den förnybar el. En vinterdag med -5 grader kommer cirka 85 procent av all el och värme i Östersund från kraftvärmeverket i Lugnvik, där även den nya anläggningen byggs.

Bild från bygget av Jämtkrafts nya kraftvärmeverk i Lugnvik.
Bild från bygget av Jämtkrafts nya kraftvärmeverk i Lugnvik.

Kan ta mer skruttvirke

För att tillverka el och värme eldar Jämtkraft idag framför allt restprodukter från skogen, till exempel kvistar och grenar men även en mindre del spillvirke från byggen. En styrka med det nya kraftvärmeverket är att returvirke kan användas i högre grad än i dag, upp till 75 procent returvirke jämfört med maximalt 20 procent i nuvarande anläggningen. Returvirket ger lägre bränslekostnader jämfört med dagens bränsle: flis, spån och bark som det är mer konkurrens om.

Koldioxidinfångning med i planen

Bra för både miljö och ekonomi är också att äldre reservpannor som drivs med tjockolja tas bort. I planerna finns även med att kunna samla in koldioxid från biobränslen som eldas, för användning till exempelvis produktion av förnybara bränslen, såsom metanol och flygbränsle men också till växthus. Jämtkraft kommer inte själva att tillverka förnybara drivmedel, däremot skapar anläggningen förutsättningar för en aktör som vill göra detta.

Jämtkrafts nya anläggning:

  • Producerar cirka 350 GWh värme och 130 GWh el. Det kan jämföras med Jämtkrafts största vattenkraftverk Hissmofors som producerar cirka 330 GWh el per år.
  • Minskar utsläppen i och med att de äldre reservpannorna som drivs med tjockolja avvecklas och för att den nya anläggningen har den modernaste tekniken för rening. Bland annat katalysator, textilfilter, kondensteknik för rening av rökgaser och vattenrening i flera steg.
  • Klarar Svenska Kraftnäts hårda krav på att produktionsanläggningar ska bidra till att stabilisera elnätet.