Nu ska alla ha fått tillbaka strömmen, det som behöver åtgärdas är följande: I Nälden ska fjärrvärmen åtgärdas innan kl 15 idag, men det kan dröja ett tag innan det är full värme igen.

Avbrottskartan

Priset på fjärrvärme kommer att höjas 2024

På grund av kraftigt höjda priser på biobränsle kommer Jämtkraft behöva höja fjärrvärmepriset. Ett formellt beslut är inte taget, men allt talar för att höjningen kommer att landa på omkring 9 procent.

Publicerad:

- Det är en mer än förra året men långt ifrån de omkring 30 procent som andra fjärrvärmebolag aviserat. Vi kommer att informera våra kunder om den exakta nivån i god tid innan prisändringen träder i kraft 1 januari nästa år, säger Jämtkrafts fjärrvärmechef Ulf Lindqvist.

Cirka 100 kronor i månaden

Samtalen mellan Villaägarna, Energiföretagen, Riksbyggen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta, den så kallade Prisdialogen, pågår men allt tyder på att höjningen blir omkring 9 procent. Räknat på en genomsnittsvilla utgör en höjning på 9 procent omkring 100 kronor i månaden. För en snittlägenhet blir handlar det om cirka 50 kronor i månaden.

Förstår oron

Hushållens ekonomi har försvagats kraftigt sedan Ryssland invaderade Ukraina och inflationen tog fart. Och höjningen är naturligtvis ovälkommen.

– Jag har stor respekt för folks oro. Men fördelen med fjärrvärme är att priset gäller för hela 2024. Så oavsett vad som händer är fjärrvärme en fortsatt ekonomiskt trygg och stabil uppvärmningsform. Med små åtgärder går det också att hushålla med värme och varmvatten. Vi bidrar gärna med tips och råd kring det, säger Ulf Lindqvist.

Kriget påverkar

Orsakerna till de stigande biobränslepriserna är många. Kriget i Ukraina har gjort att Ryssland strypt sin export av biobränslen, vilket har ökat efterfrågan i hela EU. Inflation och stigande räntor har dämpat byggandet, vilket ger mindre restvolymer i form av bark, spån, grenar och toppar från träindustrin. Samtidigt har den svaga kronkursen gynnat svensk export till EU.

– Det råder helt enkelt brist på biobränsle och det har i sin tur drivit upp priserna rejält. För att täcka våra kostnader skulle vi egentligen behövt höja med uppåt 20 procent, men vi vill att fjärrvärme ska vara tryggt och långsiktigt. En höjning med 9 procent kommer innebära betydligt lägre lönsamhet för fjärrvärmeaffären nästa år men det får vi ta, säger Ulf Lindqvist.

Jämtkraft följer kostnadsläget och marknaderna för biobränslen för att dämpa prisökningarna. Om prognosen håller i sig kan det bli ytterligare en höjning 2025, men den ser i dagsläget ut att bli betydligt mindre.