Viktig information! Den 3 juli fick flera kunder felaktiga digitala fakturor från oss. Det är viktigt att du inte betalar fakturan, utan bara låter den vara. Så ser du att fakturan är fel:

 • Fakturadatum är 2022-01-11
 • OCR/Fakturanummer börjar på 300
 • Du fick fakturan 2023-07-03
En medarbetare på Jämtkraft klättrar på en elnätsstolpe på ett fjäll i skymningen en vinterdag.

Jämtkraft framtidssäkrar elnätet från Krokom till Föllinge

Jämtkraft Elnät kommer att bygga en ny kraftledning från Krokom till Föllinge. I samband med ledningsbygget kommer vi även att ansluta förnybar energi till elnätet, i form av en vindkraftspark.

Elnätet framtidssäkras

På sträckan Krokom–Föllinge, som ligger inom Jämtkrafts elnätsområde, går det idag en 40 kV luftburen ledning. För att framtidssäkra elnätet på den sträckan kommer vi att ersätta den befintliga ledningen med en ny 130 kV luftburen ledning, från Kattstrupeforsen i Krokom till Näsaforsen i Föllinge.

Förnybar energi kan anslutas till elnätet

I Tornäs, Föllinge har företaget TG1 Kraft AB fått tillstånd att bygga en vindkraftspark. De har ansökt om att ansluta vindkraftsparken till Jämtkrafts elnät och vi kommer att göra anslutningen i samband med att den nya ledningen byggs.

Nytt samråd om ändringar på delar av ledningssträckan

Ledningen är ännu inte byggd då ytterligare effektbehov har identifierats efter tidigare samråd.

 • Det ökade effektbehovet gör att magnetfälten på ledningssträckan genom Lundsjön inte längre kan hållas. Jämtkraft Elnät kommer att fram en annan sträckning och i samband med det undersöker vi även ett alternativ runt Gravbränna.
 • Det har även identifierats problem vid passagen av Långan. Passagen innebär en platskrävande stolpkonstruktion som avviker från övriga stolpkonstruktioner. Då det bedöms kunna bli alltför avvikande inslag i landskapsbilden kommer Jämtkraft Elnät att ansöka om en ändring av ledningssträckan även här.

Jämtkraft Elnät avser att ansöka om ändring av koncession enligt 2 kap 27§ Ellagen för ändringen av ledningssträckan över Långan samt förbi Lundsjön och Gravbränna. Utifrån dessa ändringar bjuder vi in till ett kombinerat undersöknings-och avgränsningssamråd.

Mer information från den tidigare genomförda tillståndsprocessen hittar du i underlagen från tidigare samråd här på sidan. Här finns även underlag från aktuell tillståndsprocess gällande ändringarna.

Din åsikt spelar roll

Dina synpunkter är viktiga för oss och vi ber dig skicka dem skriftligt till samrad@jamtkraft.se eller via post:

Sweco
Jessica Raftsjö-Lindberg
Bangårdsgatan 2
831 34 Östersund.

Välkommen på samrådsmöte

Jämtkraft Elnät bjuder in till samrådsmöte i form av öppet hus och vi bjuder på fika!:

 • Lundsjön gamla skola 22 augusti 15:00-19:00.
 • Gravbränna bygdegård 23 augusti 15:00-19:00.

Vi är tacksamma om fastighetsägare som har en arrendator eller hyresgäst upplyser den personen om samrådet. Om ni har några frågor kan ni även nå oss på telefon: Jessica Raftsjö-Lindberg 072-588 50 58 eller Ronny Asplund 063-149348

På grund av semestrar kommer vi inte vara tillgängliga via telefon 7 juli-14 augusti, men du kan lämna synpunkter skriftligen när du vill under samrådstiden. Vi vill ha dina synpunkter senast 1 september 2023.

Tidigare beslut om ledningssträckan

Samråd har hållits med Länsstyrelsen, kommunen, rennäring, markägare och allmänheten utifrån Miljöbalken kapitel 6, paragraf 29-32. Parallellt utfördes även fältinventeringar i området. Efter samråden och inventeringarna vägdes alla intressen samman och beslut om ledningssträckning för linjekoncession fattades. Därefter upprättades en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) på vald ledningssträcka som tillsammans med ansökan om nätkoncession skickades till Energimarknadsinspektionen. I mars 2023 beviljade Energimarknadsinspektionen Jämtkraft tillstånd att bygga och använda ledningen.

Hur berörs din fastighet?

I vår kartportal kan du se hur din fastighet ligger i förhållande till ledningssträckan och de föreslagna ändringarna genom att skriva in fastighetsbeteckning eller adress i sökfältet.

Önskar du en fysisk karta över hur ledningen kommer att dras i förhållande till din fastighet, kontakta Jessica Raftsjö-Lindberg. Vi skickar ut karta efter mottaget önskemål.

Tidplan

 • Ansökan om koncession 2021
 • Förväntat beslut om koncession 2023
 • Projektering och upphandling 2023
 • Planerad byggstart 2023-2025
 • Planerad idrifttagning Q3 2025