Just nu är det många som hör av sig till oss och vi gör vårt yttersta för att svara alla så fort vi kan. Vi beklagar detta och hoppas att ni har överseende.

Frågor och svar

Jämtkraft framtidssäkrar elnätet från Krokom till Föllinge

Jämtkraft Elnät AB planerar att bygga en ny kraftledning från Krokom till Föllinge. Under 2020 pågår en förstudie för att undersöka olika stråkalternativ, som du kan vara med och påverka. I samband med ledningsbygget planerar vi även att ansluta förnybar energi till elnätet, i form av en vindkraftspark.

Elnätet framtidssäkras från Krokom till Föllinge

På sträckan Krokom–Föllinge, som ligger inom Jämtkrafts elnätsområde, går det idag en 40 kV luftburen ledning. För att framtidssäkra elnätet på den sträckan planerar vi att ersätta den befintliga ledningen med en ny 130 kV luftburen ledning, från Kattstrupeforsen i Krokom till Näsaforsen i Föllinge. Vi kommer därför att ansöka om nätkoncession, det vill säga tillstånd för den nya ledningen enligt ellagen.

Förnybar energi kan anslutas till elnätet

I Tornäs i Föllinge har företaget TG1 Kraft AB fått tillstånd att bygga en vindkraftspark. De har ansökt om att ansluta vindkraftsparken till Jämtkrafts elnät och vi planerar att göra anslutningen i samband med att den nya ledningen byggs.

Din åsikt spelar roll

Under förstudien utreder vi stråkalternativen. I denna fas vill vi informera alla som känner sig berörda, samt få in värdefulla åsikter som vi kommer att ta med i det fortsatta arbetet. Vi håller samråd med Länsstyrelsen, kommunen, rennäring, markägare och allmänheten, utifrån Miljöbalken kapitel 6, paragraf 29–32. Parallellt med samråden kommer vi att utföra fältinventeringar i området. När samråden har genomförts tar vi fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som vi skickar till Energimarknadsinspektionen, tillsammans med ansökan om nätkoncession.

Hur berörs din fastighet?

I vår kartportal kan du själv se på kartan hur din egen fastighet ligger i förhållande till de olika stråkalternativen.

Till kartportalen

I sökfältet skriver du in din fastighetsbeteckning eller din adress. Då får du se hur fastigheten berörs av ledningens olika stråkalternativ. Med hjälp av ritverktyget i verktygsfältet kan du, om du vill, rita in ditt eget förslag över ledningens sträckning. Du kan sedan spara ner din karta genom att trycka på knappen för utskrift. Skicka ditt förslag via e-post till samrad@jamtkraft.se 

Mer information om de olika stråkalternativen hittar du i samrådsunderlaget som du kan ladda ner här på sidan. Önskar du en fysisk karta över hur de olika stråkalternativen ligger i förhållande till din fastighet, kontakta Jessica. Vi skickar ut karta efter mottaget önskemål.

Samrådsmöten och samrådsunderlag

Information och inbjudan till samråden kommer att annonseras i lokaltidningen samt skickas ut via brev till berörda i området. Samrådsunderlaget med kartor och stråkalternativ finns att ladda ner på den här sidan och uppdateras efterhand. Vid önskemål om karta över hur stråkalternativ ligger i förhållande till din fastighet, kontakta Jessica. Vi skickar ut karta efter mottaget önskemål.

Tidplan

  • Ansökan om koncession 2021
  • Förväntat beslut om koncession 2022
  • Projektering och upphandling 2022
  • Planerad byggstart Höst 2022
  • Planerad idrifttagning Höst 2024