Vi jobbar just nu med en helrenovering av Mina Sidor. Under tiden hänvisar vi till vår app Mitt Jämtkraft.

Ursäkta röran, vi bygger om
Från el till fjärrvärme

Få fjärrvärme till din bostad

Har du ett vattenburet värmesystem är det enkelt att ansluta din bostad till fjärrvärme. Har du direktverkande el behöver du först byta till ett vattenburet värmesystem.

Anslut din bostad till fjärrvärme

Har du ett vattenburet värmesystem är det enkelt att ansluta din bostad till fjärrvärme.

Installation och anslutning av fjärrvärme

Från fjärrvärmens stamledning gräver vi ett anslutningsrör fram till ditt hus. Fjärrvärmecentralen installeras där din gamla panna suttit.

Fjärrvärmecentralen ansluts till fjärrvärmeledningen och kopplas ihop med ditt vattenburna värmesystem. Därefter värms ditt vatten och dina element med fjärrvärme.

Rivning av befintlig anläggning

Vi kan även vara behjälpliga med rivning av din befintliga anläggning, exempelvis din oljetank eller panna.

Byt från direktverkande el till fjärrvärme

Har du direktverkande el och vill kunna ansluta din bostad till fjärrvärmenätet? Då behöver du först byta till ett vattenburet värmesystem.

Vi gräver ett anslutningsrör för fjärrvärmen till ditt hus. Vi går normalt den kortaste vägen till din varmvattenberedare. Beredaren tas bort och din fjärrvärmecentral installeras. Efteråt återställs din trädgård.

Byte till vattenburet värmesystem

Fjärrvärmecentralen ansluts till fjärrvärmeledningen och kopplas ihop med ditt tappvattensystem. Nu har du fjärrvärmeuppvärmt tappvatten. För att kunna värma ditt hus med fjärrvärme måste du ha ett vattenburet värmesystem. Dina gamla elelement plockas bort för att ersättas med nya vattenburna element.

Installation och anslutning av fjärrvärme

Vi drar rör för det nya vattenburna systemet och kopplar ihop dina element. Det vattenburna värmesystemet kopplas ihop med fjärrvärmecentralen och ditt hus är redo att värmas upp med fjärrvärme.

Frågor och svar om fjärrvärme