Varför fjärrvärme?

Fjärrvärme spar energi. En anläggning istället för många är effektivare. I vårt kraftvärmeverk har vi effektiviserat ytterligare. Samtidigt med värmeproduktionen får vi el, på köpet. Så med fjärrvärmen sparar vi på våra gemensamma resurser.

Bränslet som används kommer från förnybara energikällor, förutom en minimal andel olja som behövs vid uppstart. Bioenergi från skogen, till stor del restprodukter som annars inte skulle användas, är det som värmer ditt hus. Energi ur avfall, spillvärme från industrier och restprodukter från trä- och skogsindustri är bränslen vi omvandlar till värme.

Reko fjärrvärme

Jämtkraft innehar den prestigefyllda kvalitetsmärkningen Reko fjärrvärme. Fjärrvärmebranschens kvalitetssystem som tryggar och stärker kundernas ställning gentemot leverantören. Som medlem i Reko lever vi upp till högt ställda krav inom öppenhet, jämförbarhet och förtroende. Det innebär att vi har:

  • Kunden som utgångspunkt
  • Reko avtal
  • Snabb hantering av problem
  • Öppenhet om bland annat pris
  • Flexibilitet för att tillgodose kundens värmeval