Teckna serviceavtal för fjärrvärme – 3 fria månader

Ett serviceavtal för fjärrvärmen hjälper dig att optimera dina värmekostnader i hemmet – utan att du behöver lyfta ett finger.

Beställ serviceavtal för fjärrvärme – få 3 fria månader

Avtalsvillkor*

Medarbetare fjärrvärme

Det här får du med vårt serviceavtal

De första tre månaderna är kostnadsfria, därefter kostar det 75 kronor i månaden:

  • Servicebesök vartannat år – omfattande kontroll och justering av din fjärrvärmecentral
  • Kostnadsfri service vid fel i centralen, vardagar 7–16. Du betalar endast för material
  • Jourservice hela året, dygnet runt. Felavhjälpning påbörjas inom fyra timmar
  • Telefonsupport
  • Serviceprotokoll
  • 20 procents rabatt på reservdelar och material

Visste du att du äger din fjärrvärmecentral? Jämtkraft ansvarar för fjärrvärmen hela vägen från värmeverket fram till ditt hus, men anläggningen i huset är din egen.

Att sköta underhåll och service av fjärrvärmecentralen är kanske inget som du är van att göra. Men det är vi.

När du tecknar serviceavtal undersöker och servar vi din fjärrvärmecentral regelbundet, för att den ska få längre livslängd. När fjärrvärmecentralen är rätt justerad hjälper den dig dessutom att minska uppvärmningskostnaderna. 

Vi bokar in servicebesöken med dig, så behöver du inte tänka på när det är dags för service.