Återställning av torvmyr

  Projektet med att återställa Jämtkrafts torvmyr vid Ope-Brynjeflon ska maximera den biologiska mångfalden.

  Vårt arbete med sponsring

  På Jämtkraft gillar vi framtidskraft och vill uppmuntra till det. Därför sponsrar vi idrott, kultur, miljö och social verksamhet.

  Vandringsväg för fisk i Billstaån

  Vi har nu påbörjat arbetet för att återskapa fria vandringsvägar för fisk i Billstaån med tre omlöp och en utrivning av dammen vid Ävjan.

  Renovering i Långforsen

  Långforsens vattenkraftstation är omodern och sliten. Vi planerar att renovera stationen för att den ska kunna fortsätta ge el i framtiden.