Nu ska alla ha fått tillbaka strömmen, det som behöver åtgärdas är följande: I Nälden ska fjärrvärmen åtgärdas innan kl 15 idag, men det kan dröja ett tag innan det är full värme igen.

Avbrottskartan

Anslutningar över 10 MW

Planerar ditt företag att ansluta en ny verksamhet till elnätet eller ändra i en befintlig anslutning som förbrukar eller producerar över 10 MW? Då ska anslutningen göras till regionnätet.