Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Ansökan till befintlig anslutningspunkt

Använd formuläret för att ansöka om anslutningar som avses göras till en befintlig anslutningspunkt över 10 MW.

Projektinformation

Anslutningspunkt

Finns anslutningsavtal?
Finns andra pågående anslutningsärenden i samma punkt som det inte tecknats anslutningsavtal för?

Kontaktuppgifter

Fyll i för- och efternamn på kontaktperson
Fyll i telefonnummer till kontaktperson
Fyll i e-postadress till kontaktperson

Fakturering

Fyll i e-postadress om fakturan även kan tas emot i PDF-format