Viktig information! Den 3 juli fick flera kunder felaktiga digitala fakturor från oss. Det är viktigt att du inte betalar fakturan, utan bara låter den vara. Så ser du att fakturan är fel:

  • Fakturadatum är 2022-01-11
  • OCR/Fakturanummer börjar på 300
  • Du fick fakturan 2023-07-03

Ansökan till ny anslutningspunkt

Använd formuläret för att ansöka om anslutningar som avses göras till en ny anslutningspunkt över 10 MW.

Projektinformation

Anslutningspunkt

Måste innehålla exakt 7 heltal och max 3 decimaler.
Måste innehålla exakt 6 heltal och max 3 decimaler

Kontaktuppgifter

Fyll i för- och efternamn på kontaktperson
Fyll i telefonnummer till kontaktperson
Fyll i e-postadress till kontaktperson

Fakturering

Fyll i e-postadress om fakturan även kan tas emot i PDF-format