Nu ska alla ha fått tillbaka strömmen, det som behöver åtgärdas är följande: I Nälden ska fjärrvärmen åtgärdas innan kl 15 idag, men det kan dröja ett tag innan det är full värme igen.

Avbrottskartan

Ansökan till ny anslutningspunkt

Använd formuläret för att ansöka om anslutningar som avses göras till en ny anslutningspunkt över 10 MW.

Projektinformation

Anslutningspunkt

Måste innehålla exakt 7 heltal och max 3 decimaler.
Måste innehålla exakt 6 heltal och max 3 decimaler

Kontaktuppgifter

Fyll i för- och efternamn på kontaktperson
Fyll i telefonnummer till kontaktperson
Fyll i e-postadress till kontaktperson

Fakturering

Fyll i e-postadress om fakturan även kan tas emot i PDF-format