Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Ansökan till ny anslutningspunkt

Använd formuläret för att ansöka om anslutningar som avses göras till en ny anslutningspunkt över 10 MW.

Projektinformation

Anslutningspunkt

Måste innehålla exakt 7 heltal och max 3 decimaler.
Måste innehålla exakt 6 heltal och max 3 decimaler

Kontaktuppgifter

Fyll i för- och efternamn på kontaktperson
Fyll i telefonnummer till kontaktperson
Fyll i e-postadress till kontaktperson

Fakturering

Fyll i e-postadress om fakturan även kan tas emot i PDF-format