Ansökan om att bli biobränsleleverantör

Jämtkraft har sedan 1980, det vill säga starten av företagets fjärrvärmeverksamhet ökat nyttjandet av skogens resurser för att producera värme och el.

För att producera värme och el används dels biprodukter från sågverksnäringen som spån och bark och dels primära skogsbränslen från skogen som träddelar, grot och bränsleved. Men även andra sortiment som kan användas som bränsle, till exempel returträ eller återvunnet virke som kommer från konstruktioner och återvinningscentraler. 

Jämtkraft omvandlar cirka 800 GWh trädbränslen till el och värme året om och tar gärna emot leveranser från både stora och små biobränsleleverantörer. Behovet av biobränsleleverantörer är alltid aktuellt då inflödet av biobränsle måste kunna vara tillförlitligt för att vi ska kunna producera el och värme.

Vem kan bli leverantör?

Om du har en verksamhet som har biprodukter från sågverk, returträ eller skogsbränslen kan du ansöka om att få leverera det till vår anläggning i Lugnvik genom att fylla i formuläret nedan.  

Vi har olika villkor för att ta emot olika biobränslesortiment. För att ta emot till exempel returträ tillämpar vi en mottagningsavgift. Det innebär att när du skickar in en ansökan kommer vi att se över behovet vid tillfället och därefter bedöma om vi kan erbjuda ett leveransavtal.

Ansök om att bli biobränsleleverantör

Fyll i företagsnamn
Fyll i organisationsnummer (10 siffror)
Fyll i för- och efternamn på kontaktperson
Fyll i ditt telefonnummer
Fyll i din e-postadress
Fyll i gatuadress, postnummer och ort
Fyll i bankgironummer
Är verksamheten momsregistrerad?* Fyll i om verksamheten är momsregistrerad
Sortiment ni vill leverera* Fyll i vilket sortiment ni vill leverera
Fyll i vilken mängd ni önskar leverera per år (ange enhet)
När under året vill ni leverera?* Fyll i när under året vill ni leverera
Fyll i plats, adress eller koordinater där bränslet finns
Fyll i VO-nummer om ni har levererat tidigare
Fyll i övriga upplysningar

Genom att lämna de uppgifter vi frågar efter godkänner du att vi kan använda uppgifterna för att hantera ärendet samt kunna kommunicera med dig. Jämtkraft vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa hanteringen av personuppgifterna. 

Läs Jämtkrafts personuppgiftspolicy

Jag godkänner att Jämtkraft hanterar mina uppgifter*