Byggnation av fjärrvärme för entreprenörer

Här kan du som är konsult eller entreprenör ladda ner och skriva ut de tekniska bestämmelser och läggningsanvisningar som gäller för utbyggnad och byggnation av fjärrvärme.

Entreprenören ska överlämna underlag för dimensionering och kopplingsprinciper till Jämtkraft för granskning innan fjärrvärmecentral beställs. Detta gäller både för nyinstallation och utbyte av befintlig fjärrvärmecentral i fastigheter.

När det finns behov att byta en fjärrvärmecentral eller del av den, ta då kontakt med Jämtkraft. Förändringar kan ha skett i byggnaden och Jämtkraft har driftstatistik som ger värdefull information om byggnadens behov. Det kan innebära andra dimensioneringsdata för fastighetens fjärrvärmecentral. Det är inte lämpligt att välja ny utrustning efter samma specifikationer som den uttjänta utrustningens.

Anvisningar och bestämmelser

Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar 

Fjärrvärmecentralen – utförande och installation

Instruktion för anslutning av fjärrvärme

Entreprenadanmälan

Gäller för ny- och ombyggnationer i fjärrvärmesystem.

Anmälan avser* Välj alternativ

Entreprenören ansvarar för att Jämtkraft AB har fått för arbetet giltig svetslicens samt intyg för svetsarprövning sig överlämnat. I de fall entreprenören och Jämtkraft AB inte har någon överenskommelse, till exempel via avtal, så gäller att entreprenören och beställaren kommer överens om ansvarsfördelningen på arbetsplatsen, till exempel med avseende på Heta arbeten.

Arbetet beräknas vara slutfört den* (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Bifoga filer* (dimensionering av fjärrvärmecentralen, styrventiler osv. i pdf-format)

Bifoga pdf-fil
Bifoga filer pdf
Bifoga pdf-fil

När anläggningen är färdig beställs tid för provtryckning och kontroll på telefonnummer 063-14 90 00. Först därefter öppnar Jämtkrafts personal ventilerna för fjärrvärmen. Observera att det endast är Jämtkrafts personal som får manövrera ventilerna.

Genom att lämna de uppgifter vi frågar efter godkänner du att vi kan använda uppgifterna för att hantera ärendet samt kunna kommunicera med dig. Jämtkraft vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa hanteringen av personuppgifterna. 

Läs Jämtkrafts personuppgiftspolicy

Jag godkänner att Jämtkraft hanterar mina uppgifter* Välj alternativ