Byggnation av fjärrvärme för entreprenörer

Här kan du som är konsult eller entreprenör ladda ner och skriva ut de tekniska bestämmelser och läggningsanvisningar som gäller för utbyggnad och byggnation av fjärrvärme. Har ni funderingar kring dimensionering är ni välkomna att kontakta oss på 063 - 14 90 00.

Entreprenören ska överlämna underlag för dimensionering och kopplingsprinciper till Jämtkraft för granskning innan fjärrvärmecentral beställs. Detta gäller både för nyinstallation och utbyte av befintlig fjärrvärmecentral i fastigheter.

När det finns behov att byta en fjärrvärmecentral eller del av den, ta då kontakt med Jämtkraft. Förändringar kan ha skett i byggnaden och Jämtkraft har driftstatistik som ger värdefull information om byggnadens behov. Det kan innebära andra dimensioneringsdata för fastighetens fjärrvärmecentral. Det är inte lämpligt att välja ny utrustning efter samma specifikationer som den uttjänta utrustningens.

Anvisningar och bestämmelser

Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar 

Fjärrvärmecentralen – utförande och installation

Instruktion för anslutning av fjärrvärme

Entreprenadanmälan

Gäller för ny- och ombyggnationer i fjärrvärmesystem.

Anmälan avser* Välj alternativ
Fyll i förnamn på kontaktperson
Fyll i efternamn på kontaktperson
Fyll i ditt telefonnummer
Fyll i din e-postadress
Fyll i anläggningens adress eller projekt
Fyll i typ av arbete ex. växlarbyte, ventilbyte etc
Fyll i när arbetet beräknas påbörjas
Fyll i övrig information

Kontaktpersonen ansvarar för kontaktuppgifter för eventuella underentreprenörer samt att de har giltig svetslicens för den typ av arbete som ska utföras. Fjärrvärmecentralen ska utformas enligt energiföretagens tekniska bestämmelse F:101.

Bifoga filer (dimensionering av fjärrvärmecentralen, styrventiler osv. i pdf-format)

Bifoga pdf-fil
Bifoga pdf-fil
Bifoga pdf-fil
Jag godkänner att Jämtkraft hanterar mina uppgifter* Kryssa i att du godkänner att Jämtkraft hanterar dina uppgifter

Genom att lämna de uppgifter vi frågar efter godkänner du att vi kan använda uppgifterna för att hantera ärendet samt kunna kommunicera med dig. Jämtkraft vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa hanteringen av personuppgifterna. Läs Jämtkrafts personuppgiftspolicy