Manualer för fjärrvärmecentraler

Här hittar du instruktionsmanualer för olika fjärrvärmecentraler.

Är du osäker på fabrikat och modell på din central? Du hittar ofta leverantörsnamnet på utsidan av den vita kåpan eller luckan. Modellbeteckningen hittar du på märkskylten som ofta sitter på bottenplattan. För reglercentralen står typbeteckningen under luckan.

ÅrsmodellFabrikat
2014− Metro Therm Superb
2009−2014 Metro Therm Villa IQ
2008  Redan villa typ 2000
2007 Redan villa typ 2000
2007  Redan villa typ 2000
2006 Redan villa typ 2000
2005 Redan villa typ 2000
2004 Alstom villa typ 2000
2003 Alstom villa typ 2000
2002 Alstom villa typ 2000
2001 Alstom villa typ 2000
2000 Alstom villa typ 2000