Hur fungerar solceller och solelsproduktion?

För att producera egen el med hjälp av solenergi behövs solpaneler på ett tak eller en skuggfri markyta. Solpanelerna tar emot och omvandlar solens strålar till el.

Så fungerar solelsproduktion: 1. Solcellspaneler 2. Växelriktare 3. Elcentral 4. El till huset 5. Elmätare för köp/sälj av din el

Solelsproduktionen är helt tyst, kräver minimalt med underhåll och genererar el året om.

Så går det till att göra solel

 1. Solceller
  Solcellerna
   monteras på ett tak eller på en markställning. De tar emot och omvandlar solens strålar till elektricitet i form av likström.

 2. Växelriktare
  En strömkabel går från solpanelerna till en växelriktare som omvandlar elektriciteten till vanlig växelström med 230V.

 3. Elcentral
  Elen leds till husets elcentral och vidare ut till huset så att du får el till ditt hushåll.

 4. El till huset
  Elen som du producerar går i första hand till din egen elanvändning och husets alla olika apparater.

 5. Elmätare
  Elmätaren
   kontrollerar förbrukningsnivån. Om du producerar mer el än du använder kan du antingen sälja ditt överskott eller lagra ditt överskott av solelsproduktion.

Fördelar med solceller

Omvandla solljus till förnybar el. Med solceller gör du egen klimatsmart solel som sänker din elkostnad.

Våra solcellspaket

Hos oss får du en skräddarsydd solcellslösning där allt från planering till installation av solcellerna ingår.