Hur fungerar solceller och solenergi?

För att producera egen förnybar el med hjälp av solenergi behövs solceller på ett tak eller en skuggfri markyta. Solcellerna tar emot och gör om solens strålar till el.

Så produceras solenergi

 1. Solcellerna omvandlar solens energi
  Solcellerna
   monteras på ett tak eller på en markställning. De tar emot och gör om solens strålar till elektricitet i form av likström.

 2. Växelriktaren omvandlar energin till el
  En strömkabel går från solpanelerna till en växelriktare som omvandlar elektriciteten till vanlig växelström med 230V.

 3. Elcentralen fördelar elen
  Elen leds till fastighetens elcentral och vidare ut till fastigheten så att du får el till ditt hushåll eller företag.

 4. Elen går i första hand till dig själv
  Elen som du producerar går i första hand till din egen elanvändning och fastighetens alla olika apparater.

 5. Elmätaren kontrollerar förbrukningsnivån
  Om du producerar mer el än du använder kan du antingen sälja ditt överskott eller lagra ditt överskott av solelsproduktion.

 6. Lagra överskottet till vintern
  Överskottet av din produktion kan du lagra hos Jämtkraft med tjänsten Dela vattnet.