Så fungerar solelsproduktion

För att producera egen el med hjälp av solenergi behöver man solcellspaneler. Dessa placeras på ett tak eller en skuggfri markyta. Solcellspanelerna tar emot och omvandlar solens strålar till el.

Så fungerar solelsproduktion: 1. Solcellspaneler 2. Växelriktare 3. Elcentral 4. El till huset 5. Elmätare för köp/sälj av din el

  1. Solcellspaneler
  2. Växelriktare
  3. Elcentral
  4. El till huset
  5. Elmätare för köp/sälj av din el

Solcellerna som monteras på ett tak eller på en markställning tar emot och omvandlar solens strålar till likström.

En växelriktare gör om strömmen till vanlig växelström med 230V, som går via din elcentral ut till husets alla olika apparater. På så vis får du el till ditt hushåll.

Om du producerar mer el än du använder kan du sälja ditt överskott av solelsproduktionen.

Solelsproduktion året om

Solcellsanläggningen genererar el året om, kräver minimalt underhåll och elproduktionen är helt tyst.