Just nu kan du som kund ha problem att se mätvärden på Mina sidor och i vår app Mitt Jämtkraft. Vi arbetar för att lösa problemet.

Ansökan om att bli biobränsleleverantör

Jämtkraft har sedan 1980, det vill säga starten av företagets fjärrvärmeverksamhet ökat nyttjandet av skogens resurser för att producera värme och el.

För att producera värme och el används dels biprodukter från sågverksnäringen som spån och bark och dels primära skogsbränslen från skogen som träddelar, grot och bränsleved. Men även andra sortiment som kan användas som bränsle, till exempel returträ eller återvunnet virke som kommer från konstruktioner och återvinningscentraler. 

Jämtkraft omvandlar cirka 800 GWh trädbränslen till el och värme året om och tar gärna emot leveranser från både stora och små biobränsleleverantörer. Behovet av biobränsleleverantörer är alltid aktuellt då inflödet av biobränsle måste kunna vara tillförlitligt för att vi ska kunna producera el och värme.

Vem kan bli leverantör?

Om du har en verksamhet som har biprodukter från sågverk, returträ eller skogsbränslen kan du få leverera det till vår anläggning i Lugnvik.

Ansök om att bli biobränsleleverantör

Skicka ett mail till bransle@jamtkraft.se om du är intresserad av att leverera biobränsle. Därefter gör vi en bedömning om vi kan erbjuda ett leveransavtal.