Nu ska alla ha fått tillbaka strömmen, det som behöver åtgärdas är följande: I Nälden ska fjärrvärmen åtgärdas innan kl 15 idag, men det kan dröja ett tag innan det är full värme igen.

Avbrottskartan

Byggnation av fjärrvärme för entreprenörer

Här kan du som är konsult eller entreprenör ladda ner och skriva ut de tekniska bestämmelser och läggningsanvisningar som gäller för utbyggnad och byggnation av fjärrvärme. Har ni funderingar kring dimensionering är ni välkomna att kontakta oss.

Entreprenören ska överlämna underlag för dimensionering och kopplingsprinciper till Jämtkraft för granskning innan fjärrvärmecentral beställs. Detta gäller både för nyinstallation och utbyte av befintlig fjärrvärmecentral i fastigheter.

När det finns behov att byta en fjärrvärmecentral eller del av den, ta då kontakt med Jämtkraft. Förändringar kan ha skett i byggnaden och Jämtkraft har driftstatistik som ger värdefull information om byggnadens behov. Det kan innebära andra dimensioneringsdata för fastighetens fjärrvärmecentral. Det är inte lämpligt att välja ny utrustning efter samma specifikationer som den uttjänta utrustningens.

Entreprenadanmälan

Gäller för ny- och ombyggnationer i fjärrvärmesystem.

Anmälan avser
Välj ett alternativ
Fyll i ditt förnamn
Fyll i ditt efternamn
Fyll i ditt telefonnummer
Fyll i din e-postadress
Fyll i anläggningens adress eller projektnamn
Fyll i vilken typ av arbete ex. växlarbyte, ventilbyte etc
Fyll i när arbetet beräknas påbörjas
Fyll i övrig information