Så jobbar vi med hållbarhet

  • Vi bidrar med så mycket förnybar energi vi kan för energiomställningen och hållbarare energisystem. Vårt mål är att öka vår egenproducerade förnybara el till 2 TWh till år 2020 uppnåddes redan 2016.
  • Vi ska skydda och återskapa ekologiska värden i anslutning till vår verksamhet. Jämtkrafts miljöfond med sakkunniga inom olika miljöområden ger oss tillgång till en större kunskap som hjälper oss att agera klokare.
  • Vi förbättrar våra produktionsanläggningar för att de ska ge så låga miljöavtryck som möjligt.
  • Våra medarbetare ska trivas och må bra på jobbet. Vi arbetar aktivt med hälsa, arbetsmiljö och kompetensutveckling.
  • Vi utvärderar varje år vårt arbete för mångfald och jämlikhet och många andra medarbetarfrågor så att vi kan utveckla våra förutsättningar.
  • Vi ställer krav på våra medarbetare som leverantörer och partners, när det gäller socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvarstagande.
  • Jämtkraft ska ha en ansvarsfull lönsamhet. Vi agerar på en konkurrensutsatt marknad och vi ska självklart gå med vinst, för att vi ska vara ett företag även i framtiden. Men vi delar också med oss till samhället där vi verkar.