Förnybar energi är energi som kan förnyas på ett naturligt sätt som solkraft, vindkraft, vattenkraft och restprodukter från skog, bioenergi. Det här är ett område vi kan utan och innan.

Jämtkraft har producerat el från förnybar energi sedan 1889. Vi började med en vedeldad ångpanna i Östersunds hamn som försåg fem abonnenter med belysning. Idag har vi kunder i hela Norden. 

Framtidskraft

1889 jobbade vi med framtidsfrågor och det gör vi än idag. Då handlade det om att få lamporna att lysa. Idag handlar det mycket om att vår el och värme inte ska ge några koldioxidutsläpp. Vi vill bidra med den förnybara energi som vi behöver i ett hållbart samhälle. Det ger oss framtidskraft.

Vår målsättning är att utöka vår förnybara elproduktion inom sol, vind och vatten.