Vandringsväg för fisk i Billstaån

Nu kan fisk åter vandra fritt i Billstaån som går mellan Storsjön och Näkten. Tre omlöp har byggts och en damm har rivits ut i Jämtkrafts projekt Förbifart Billsta.

Elever från Myrvikens skola håvar och letar vattendjur i Ävjan, Billstaån

Eleverna Matilda Sundberg och Kerstin Zetterman håvar och letar vattendjur i Ävjan.

Hösten 2017 står Jämtkrafts projekt Förbifart Billsta klart. Nu kan fisken för första gången på 100 år vandra den 2,5 kilometer långa strömsträckan mellan sjöarna Näkten och Storsjön. Omlöp har byggs vid kraftstationerna i Billsta, Strömbacka och vid regleringsdam­men i Näkten. Vattenkraftsdammen Ävjan har rivits ut.

Lokalt initiativ 

Förslaget att återskapa vandringsvägar för fisk i ån kommer ursprungligen från de som bor i bygden. Det var i samband med samrådsmötena inför renoveringen av kraftverket i Billsta som det framkom önskemål om att bygga omlöp.

När vandringshindren tas bort blir värdefulla reproduktions- och uppväxtområden åter tillgängliga för fisk från Storsjön och Näkten. Det kommer gynna den biologiska mångfalden och stärka ekosystemen kring Billstaån men även Näkten och Storsjön.

– Det här är det bästa som hänt på år och dagar. Det är ett klockrent projekt och ett lyft för hela ån. Fiskarna får bättre förutsättningar att fortplanta sig, det kommer att ha stor positiv effekt för bland annat öring och harr. Projektet kommer att gynna både bofasta och turismverksamhet, säger Hans-Erik Andersson ordförande i Storsjön Bergs fiskevårdsområde.

Stefan Stambej berättar om projektet i Billstaån för elever på Myrvikens skola.

Stefan Stambej, Jämtkrafts projektledare för Förbifart Billsta berättar om projektet för elever i årskurs 7 som går på Myrvikens skola. Klassen besökte Lillå Kraftstation och Ävjan i mitten på maj inför att dammen skulle tappas på vatten. 

Myrvikens skola studerar

Elever vid Myrvikens skola har följt hur miljön har förändras under projektets gång.

– För oss är det värdefullt att få möjlighet att följa ett sådant här projekt direkt på plats. Det är en konkret studiemöjlighet kopplad till både miljö, samhälle och näringslivsfrågor, säger Anna Undin, NO-lärare på Myrvikens skola.

Billstaån ingår i Triple Lakes

Förbifart Billsta är en del av EU’s LIFE-projekt Triple Lakes som Länsstyrelsen driver. Det syftar till att förbättra vattenmiljön i sjöarna Locknesjön, Revsundssjön och Näkten. 

Elever och lärare från Myrvikens skola håvar och letar vattendjur i Ävjan.

Läraren Anna Undin och eleverna Matilda Sundberg och Kerstin Zetterman håvar och letar vattendjur i Ävjan.

Mer om projektet

Kostnad

Förbifart Billsta beräknas kosta 12,5 miljoner kronor varav EU finansierar hälften. Jämtkrafts och Naturskyddsföreningens respektive miljöfonder bekostar andra hälften.

Medverkande

Länsstyrelsen, Fiskevårdsområden, Bergs kommun och Naturskyddsföreningen. Förbifart Billsta genomförs tack vare Jämtkrafts miljöfond och Naturskyddsföreningens miljöfond genom försäljning av el märkt med Bra Miljöval.

Samrådsmöten

12 februari 2015 hölls ett samrådsmöte i Hackås där vi informerade om projektet, svarade på frågor och tog in synpunkter till beslutsunderlaget. 

Beslut

Den 2:a februari 2016 vann domen från Mark- och miljödomstolen laga kraft och vi fick klartecken att bygga fiskvandringsvägar i Billstaån.

Tidplan

Förbifart Billsta inleds våren 2016 och avslutas under 2017.  Triple Lakes är femårigt och avslutas 2019.

AktiviteterTidsperiod
Tillståndsansökan April 2015
Dom vann laga kraft Februari 2016
Tömning av Ävjan Maj 2016
Upphandling/Entreprenad sommar 2016
Planerad start för markarbeten höst 2016
Projektet avslutas höst 2017

Filmer – Förbifart Billsta