Två personer med arbetskläder och hjälm står bortvänd från kameran och blickar ut över några vindkraftverk.

En hållbar produktion

Hos Jämtkraft får du el från 100% förnybara energikällor. Förnybar energi är energi som kan förnyas på ett naturligt sätt som solkraft, vindkraft, vattenkraft och restprodukter från skog, bioenergi. Det här är ett område vi kan utan och innan. All el och nästan all fjärrvärme vi producerar och säljer kommer från just förnybara energikällor.

Vad är en hållbar produktion?

100% förnybar energi

Vår kärnverksamhet är hållbarhetsarbete. Vi bidrar med så mycket förnybar energi vi kan för energiomställningen och hållbarare energisystem.

Minska klimatpåverkan

1889 jobbade vi med framtidsfrågor och det gör vi än idag. Då handlade det om att få lamporna att lysa. Idag handlar det mycket om att vår el och värme inte ska ge några koldioxidutsläpp.

Framtidskraft

Vi vill bidra med den förnybara energi som vi behöver i ett hållbart samhälle. Det ger oss framtidskraft. Vår målsättning är att utöka vår förnybara elproduktion inom sol, vind och vatten.

Två personer vandrar på ett fjäll i skymning.

Så jobbar vi med hållbarhet

Hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet och vårt arbete med människor, lönsamhet och miljö.

En skoter syns på håll vid en elledning i ett vitt och stormigt vinterlandskap.

Års- och hållbarhetsredovisningar

Läs våra års- och hållbarhetsredovisningar för de senaste åren. I dem får du ta del av aktuella frågor i verksamheten, hållbarhetsarbetet och det ekonomiska resultatet.