Arbete med en nedgrävd fjärrvärmeledning

Utökad fjärrvärme i Duved

De senaste åren har Jämtkraft genomfört den största utbyggnaden av fjärrvärmenätet i Åre sedan 90-talet. Nu är det dags med förnyelse i Duved. En större pelletspanna, nya anslutningar samt flytt av all verksamhet från centrala Duved som därmed frigör efterfrågad mark i byn.

Nuvarande fastbränsleanläggning mitt i byn är ålderstigen och levererar inte tillräcklig effekt för Duvedsborna, som blir allt fler. Med en ny panna med större kapacitet kan fler fastigheter i Duved ansluta sig till fjärrvärmenätet och leveranserna blir ännu stabilare och säkrare. Den nya pannan är tänkt att placeras på Jämtkrafts egen mark strax väster om järnvägsstationen. Området heter Forsa 2:5, där finns idag bland annat bolagets ställverk som försörjer Duved med omnejd med el. Fjärrvärmeanläggningen mitt i centrala Duved vill Jämtkraft riva och bolaget planerar även att flytta övrig verksamhet från bykärnan till Forsa.

Tidplanen för Jämtkrafts investeringsplaner i Duved är beroende av Åre kommuns arbete med detaljplanen för området. Ett sådant arbete kan ta mellan ett och tre år, enligt kommunen.

Under försommaren/sommaren 2019 bygger Jämtkraft ledningar i Duved till nya kunder. Det möjliggör även en eventuell flytt till området intill järnvägen.

Tidplan
AktiviteterTid
Beslut i Åre kommun om arbete med detaljplan 2019 juni
Information till markägare och Åre kommun2019 sommar/höst
Grävning av nya ledningar i Duved2019 sommar
TillståndsansökanNär detaljplanen är klar
Bygge av förrådslokaler och personalutrymmen2020 sommar
Ny pelletspanna på plats på Forsa2020 höst
Rivning av nuvarande pelletspanna i centrala Duved2021 vår
Planerat avslut av arbetet2022