Den 11 februari klockan 21:00-02:00 utför vi ett planerat underhållsarbete på vår webbplats. Det kan innebära att det är svårt att teckna elavtal under den tiden.

Två personer vandrar på ett fjäll i skymning.

Så jobbar vi med hållbarhet

Hållbarhet är för oss inget isolerat arbetsområde. Vi strävar efter att hållbarhet, i de olika dimensionerna, ska vara en integrerad del i hela vår verksamhet. Vår ambition är att vi i alla beslut vi tar och i allt vi gör ska vara socialt, ekonomiskt och miljö- och klimatmässigt hållbara. Det är inte alltid en enkel avvägning och vi kan hela tiden bli bättre. Inte minst tack vare våra kunder och samarbetspartners och deras krav och förväntningar.

Hållbarhet för oss

Miljö

Våra produktionsanläggningar ska ge så låga miljöavtryck som möjligt och vi ska skydda och återskapa ekologiska värden i anslutning till vår verksamhet. Jämtkrafts miljöfond med sakkunniga inom olika miljöområden ger oss tillgång till en större kunskap som hjälper oss att agera klokare.

Medarbetare

Våra medarbetare ska trivas och må bra på jobbet. Vi arbetar aktivt med hälsa, arbetsmiljö och kompetensutveckling och varje år utvärderar vi vårt arbete för mångfald och jämlikhet och många andra medarbetarfrågor så att vi kan utveckla våra förutsättningar.

Lönsamhet

Jämtkraft ska ha en ansvarsfull lönsamhet. Vi agerar på en konkurrensutsatt marknad och vi ska självklart gå med vinst, för att vi ska kunna vara ett företag även i framtiden. Men vi ska göra långsiktigt hållbara affärer och vi delar med oss till samhället där vi verkar.

Två medarbetare på Jämtkraft lastar ur en bil vid ett vindkraftverk

Års- och hållbarhetsredovisningar

Läs våra års- och hållbarhetsredovisningar för de senaste åren. I dem får du ta del av aktuella frågor i verksamheten, hållbarhetsarbetet och det ekonomiska resultatet.

Ett par sitter vid en tjärn med en tänd lampa

Hållbart arbete

En person står i motljus i solnedgång på ett fjäll i Åre.

Årets hållbara företag

Sedan 2015 delar vi ut priset Årets hållbara företag på företagargalan Guldgalan. Vi gör det eftersom vi vet att hållbarhet är den i särklass viktigaste frågan för vårt läns framtid. Det är det som kommer att ge livskraft, energi och långsiktig glädje för alla människor som väljer att leva i Jämtland.

Laddning av elbil utomhus

Ladda i Mittstråket

Mittstråket är en viktig passage som sträcker sig från Sundsvall, genom Västernorrland och Jämtland och vidare in i Norge till Trondheim. Syftet med projektet Ladda i Mittstråket är att minska klimatpåverkan från persontransporter genom utbyggnad av laddinfrastruktur längs Mittstråket i Sverige.