Varning för bedrägeriförsök: Just nu får vi samtal från kunder som blivit uppringda från ett 08-nummer där avsändaren utger sig för att komma från Jämtkraft. Vi ber dig att vara observant och påminner om att vi:

  • Alltid ringer från ett 063-nummer
  • Aldrig ringer upp och ber dig godkänna något med BankID
Läs mer om bedrägeriförsök
En kvinna och en man sitter på ett fjäll med en hund emellan sig.

Arbete för människor

Jämtkraft ska leverera energi som gör livet bättre för människor. På vägen dit ser vi hållbara relationer som en viktig pusselbit – med våra kunder, medarbetare, partners och andra som berörs av verksamheten.

Engagerade medarbetare

Vi vill att våra medarbetare ska vara engagerade och nöjda. Vi utvärderar varje år hur medarbetarna mår i sitt arbete och i vår organisation och vi jobbar mot målsättningen att bevara det friska friskt. I det ingår att erbjuda utveckling, utbildning och en god arbetsmiljö. Medarbetarna har också ett krav på sig att följa Jämtkrafts värderingar och bidra till att vi som företag lever upp till vårt ansvar.

Vårt samhällsansvar

Jämtkrafts arbete ska vara till gagn för samhället där vi verkar. Utöver vårt arbete med att producera och leverera hållbar el och värme till våra kunder arbetar vi till exempel med sponsring av idrotts- och kulturverksamhet. Några exempel på sponsringssamarbeten är verksamheter som Östersunds FK, Jämtland Basket, Svartsjöarnas skidspår och Jamtli. Vi har också ett utbyte med Mimergården, en skola som genomför ett särskilt arbete för integration och vi stöttar det uppmärksammade projektet Hej Främling! som arbetar med integration.

De som berörs bedömer oss

Vi låter våra intressenter bedöma hur väl vi lyckas med den sociala dimensionen av vårt arbete när det gäller jämlikhet, arbetsvillkor, mångfald och kommunikation – såväl internt som externt. Den återkoppling vi får från dem hjälper oss att bedöma vilket fokus vi ska ha i vårt fortsatta förbättringsarbete.