Nu ska alla ha fått tillbaka strömmen, det som behöver åtgärdas är följande: I Nälden ska fjärrvärmen åtgärdas innan kl 15 idag, men det kan dröja ett tag innan det är full värme igen.

Avbrottskartan
Arbete med en nedgrävd fjärrvärmeledning

Utökad fjärrvärme i Duved

Jämtkraft har genomfört en förnyelse av fjärrvärmenätet i Duved. En större pelletspanna, nya anslutningar samt flytt av all verksamhet från centrala Duved som därmed frigör efterfrågad mark i byn. Projektet påbörjades 2019 och avslutades under 2023.

Den gamla fastbränsleanläggning mitt i byn var ålderstigen och levererade inte tillräcklig effekt för Duvedsborna, som blir allt fler. Med den nya pannan som har större kapacitet kan fler fastigheter i Duved ansluta sig till fjärrvärmenätet. Dessutom blir leveranserna ännu stabilare och säkrare.

Den nya pannan är placerad på Jämtkrafts egen mark strax väster om järnvägsstationen. Området heter Forsa 2:5, där finns idag bland annat bolagets ställverk som försörjer Duved med omnejd med el. Fjärrvärmeanläggningen mitt i centrala Duved har Jämtkraft rivit och bolaget har flyttat övrig verksamhet från bykärnan till Forsa.