Nu ska alla ha fått tillbaka strömmen, det som behöver åtgärdas är följande: I Nälden ska fjärrvärmen åtgärdas innan kl 15 idag, men det kan dröja ett tag innan det är full värme igen.

Avbrottskartan

Solkraft från solcellsanläggningar

Solcellsanläggningen på Jämtkrafts huvudkontor i Östersund producerar el till kontoret och till våra elbilar. Och genom Östersund Solpark kan vem som helst få tillgång till solenergi utan ett eget tak att sätta paneler på.

Jämtkrafts solcellsanläggningar

Huvudkontoret i Östersund

På Jämtkrafts huvudkontor i Östersund har vi en solcellsanläggning som togs i drift 19 februari 2013.

Årlig produktion: Cirka 18 000 kWh per år. Om all el som produceras används till att ladda sex stycken av våra elbilar kan vi årligen åka cirka 1500 mil.

Östersund Solpark

Genom Östersund Solpark kan vem som helst få tillgång till solenergi utan ett eget tak att sätta paneler på. Privatpersoner och företag kan köpa andelar i en ekonomisk förening som äger parken. Östersund Solpark är ett gemensamt initiativ av Jämtkraft och Östersundshem som tillsammans finansierat uppförandet.

Årlig produktion: Cirka 3 000 MWh el, vilket räcker till hushållselen i ungefär 1000 lägenheter eller 600 villor.