Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Flygbild över Ålviken vattenkraftstation.

Tubbyte i Ålviken säkrar förnybar elproduktion

I Jämtkrafts vattenkraftstation i Ålviken, Foskvattnet, byter vi ut tilloppstuben som förser kraftstationen med vatten. Målet är att säkra framtida förnybar el åt våra kunder.

Ålvikens kraftstation driftsattes 1989 och har i över 30 år årligen producerat cirka 19 GWh. Anläggningen utnyttjar kraften i vattnet från lilla Foskvattnet. Uppströms ligger Jämtkrafts tvillingstation i Lövhöjden, som i sin tur utnyttjar kraften från vattnet i stora Foskvattnet.

Byte av skadad tub

I januari 2021 uppstod ett läckage på en tubsektion i Ålviken, vilket föranledde en vidare inspektion av samtliga tubsektioner till anläggningen. Efter noggrant övervägande bedömdes den tekniska livslängden vara uppnådd för tuben.

Därför valde Jämtkraft att ersätta den med en ny tub inom gällande tillstånd. Arbetet utförs som en del av vårt uppdrag att säkra en god, hållbar och långsiktig elproduktion åt våra kunder och ägare (Krokom kommun, Åre kommun och Östersunds kommun).
Den gamla tuben var 2 150 meter lång och bestod av 430 hopskarvade betongrör. Tuben var i sin hela längd förlagd under jord. Diametern på varje betongsektion var 2 meter.

Jämtkraft kommer under 2022, tillsammans med entreprenörer, arbeta med att förlägga en ny tub i den gamla tubgatan. Även denna tub kommer att vara förlagd under jord för att djur och människor med lätthet ska kunna ströva fritt i området.

Betong och järn återvinns

Jämtkraft beslutade att krossa den äldre tuben på plats i Ålviken och separera armering och betong. Denna metod valdes för att minimera antalet lastbilstransporter (miljöavtryck) till närmaste återvinningsanläggning i Östersund.

Betongkrossen återförs (återvinns) sedan som material vid förläggningen av den nya tuben. Även den mindre mängden armeringsjärn får nytt liv genom återvinning.

Transporterna av den nya tuben, från fabriken i Polen till Ålviken, klimatkompenseras dessutom genom köp av utsläppsrätter (CO2).

Den gamla tuben som ska bytas ut.

En del av nya tuben som läggs in.

Tidplan
AktiviteterPeriod
Inspektioner och utredningarvår/sommar 2021
Förberedande arbetesommar 2021
Upphandlingarhöst/vinter 2021
Tubleveranser och gjutningarvår/sommar 2022
Tubförläggningvår/sommar/höst 2022
Idrifttagninghöst 2022
Projektet avslutasvinter 2022