Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Årets hållbara företag 2022.

Dags att nominera till Årets hållbara företag – För omställning till fossilfrihet

Sedan 2015 delar Jämtkraft ut priset Årets hållbara företag på företagargalan Guldgalan. Vi gör det eftersom vi vet att hållbarhet är den i särklass viktigaste frågan för vårt läns framtid. Det är det som kommer att ge livskraft, energi och långsiktig glädje för alla människor som väljer att leva i Jämtland.
Publicerad:

Alla kan föreslå kandidater och priset är öppet för företag i alla branscher. Utmärkelsen delas ut av Jämtkraft och Länsförsäkringar Jämtland.

Nominera

Nominera din kandidat på Guldgalans hemsida här.

Vad är då ett hållbart företag?

Det är ett företag som strategiskt och målinriktat driver omställningen mot ett fossilfritt samhälle.

Företaget är en föregångare och ser fossilfrihet som ett sätt att stärka sin och andras konkurrenskraft. Företaget inspirerar sin omgivning till omställning och är generös med erfarenheter och kunskap för att hjälpa andra att också ställa om.

Företaget arbetar innovativt för hållbar tillväxt, för en framtid i trygghet för både sitt företag och sin omgivning.

Företaget bygger sin verksamhet på ansvar och goda relationer, arbetar långsiktigt och i samklang med FN Globala hållbarhetsmål.

Företagets omställningsarbete utgår från väsentlighet i företagets värdekedja, det vill säga var företagets verksamhet har sin största påverkan. Företaget hjälper sina kunder, ibland kanske till och med kundernas kunder, att välja rätt genom en tydlig kommunikation, påverkar och ställer krav på sina leverantörer och samarbetspartners i en fossilbränslefri riktning samt underlättar för medarbetarna att bidra till detta arbete.

Regler och kriterier

  • Priset tilldelas ett företag med säte och verksamhet i Jämtlands län.
  • Alla kan föreslå kandidater, sitt eget företag eller andras, och priset är öppet för företag i alla branscher.
  • Kandidater kan föreslås obegränsat antal gånger.
  • Vinnare de senaste två åren (2020 och 2021) kan inte vinna priset 2022.

Vinst

Priset från Länsförsäkringar Jämtland delas ut tillsammans med Jämtkraft och varierar från år till år. Priset motsvarar sammanlagt ett värde av 50 000 kr.

Jury

  • Torgny Södrin, egen företagare (med erfarenhet av rekrytering inom miljö och hållbar utveckling)
  • Anna-Karin Lindeberg, Länsförsäkringar Jämtland (Marknadskoordinator)
  • Nikolaos Strantzalis, Länsförsäkringar Jämtland (Kreditchef)
  • Karin Bodén, Jämtkraft (Ansvarig för press och samhällskontakter)
  • Pelle Rumert, Peak Innovation (Kommunikationsansvarig). 
  • Jimmy Anjevall, Jämtkraft (Energispecialist).

Hur vinnaren väljs ut

Juryarbetet är en sluten process, med undantag av offentliggöranden i prisprocessen. Jurymedlem som eventuellt är jävig eller står inför intressekonflikt medverkar inte i beslutet om det aktuella företaget ska nomineras, ingå som finalist eller utses som vinnare, vilket innebär att det kan vara så att alla jurymedlemmar inte deltagit i olika röstningsförfaranden.

Läs mer på Guldgalans webbplats.