Viktig information! Den 3 juli fick flera kunder felaktiga digitala fakturor från oss. Det är viktigt att du inte betalar fakturan, utan bara låter den vara. Så ser du att fakturan är fel:

  • Fakturadatum är 2022-01-11
  • OCR/Fakturanummer börjar på 300
  • Du fick fakturan 2023-07-03

Domstolsbeslut om Hocksjön överklagas

Mark- och miljödomstolens avslag om förlängt igångsättningstillstånd för Hocksjöns vindkraftsprojekt överklagas av Hocksjön Vind AB.

Publicerad:

Beslutet betyder att domstolen har avslagit bolagets ansökan om att få längre tid på sig innan anläggningen ska vara driftsatt. Idag torsdag har bolaget tagit del av domstolshandlingarna och beslutat att överklaga domen till Mark- och miljööverdomstolen.

– Vi delar inte domstolens beslut. Vi anser att vi mycket väl uppfyller miljöbalkens kriterier som krävs för att få förlängd igångsättningstid, säger Gabriel Duveskog, projektledare.

Den lägre instansen, Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrland, beviljade förlängt igångsättningstillstånd till december 2022. Men det beslutet upphävs alltså av Mark- och miljödomstolen. Hur vindkraftsprojektet påverkas av avslaget behöver nu utvärderas.

– Vindkraften har blivit en viktig basindustri som ger både jobb och företagsmöjligheter i närområdet, vilket vi som regionala aktörer tycker är viktigt, och samtidigt produceras ytterligare förnybar energi som är helt nödvändigt. Avslaget är ett tråkigt besked för oss men också för de som ser att en snar igångsättning av vindkraftsbygget är positivt och en möjlighet för bygden att utvecklas, säger Gabriel Duveskog.

Hocksjön Vind AB drivs gemensamt av Jämtkraft och Persson Invest. Vindkraftsprojektet förvärvades av Höglandsbolagen tidigare i år.

Kontakt:
Gabriel Duveskog, projektledare
gabriel.duveskog@jamtkraft.se

Presskontakt 063-57 74 72