Vi jobbar just nu med en helrenovering av Mina Sidor. Under tiden hänvisar vi till vår app Mitt Jämtkraft.

Ursäkta röran, vi bygger om
Stefan Sedin

Elnätschef från Jämtkraft tar viktigt position i EU

Jämtkrafts elnätschef Stefan Sedin, har utsetts till vice ordförande för EU kommissionens nya expertorganisation DSO-enheten. Elnätet är navet när EU ska ställa om till mer förnybar energi. Som vice ordförande kommer Stefan Sedin att vara med och fatta betydelsefulla beslut om hur EU ska agera för att snabbare kan nå målen i klimatutmaningen.
Publicerad:

- Det här är ett komplext men viktigt uppdrag. Klimatutmaningen är global och för att lyckas så krävs det att vi bygger och ansluter mer förnybar energi till våra elnät. Men vi behöver samordna mellan länderna i EU och gentemot stamnäten och deras företrädare så att den gröna förnybara energin kan nyttjas på allra bästa sätt. Detta ska göras samtidigt som systemstabilitet, -integritet och -säkerhet bibehålls. Att samtliga 2500 nätbolag i EU ska enas i hur detta ska lösas gör det inte lättare, men arbetet är nödvändigt, säger Stefan Sedin.

DSO-enheten företräder alla cirka 2500 elnätsbolag som finns inom EU, och sammanlagt samlar de 260 miljoner kunder. Uppdraget är att skapa förutsättningar för att elnäten inom EU klarar av den energiomställning som krävs, vilket bland annat kommer att innebära att vi behöver digitalisera elnäten och ansluta mer förnybar energi.

- För Jämtkrafts del är det främst positivt att Stefan kliver in som vice ordförande. Det visar att vi har kompetens som efterfrågas på hög nivå inom EU, och vi kommer också att kunna vara med och påverka frågorna på ett tidigt stadium, säger Ylva Andersson som är tf vd vid Jämtkraft.

Nätkapacitet och nätinvesteringar är avgörande för en framgångsrik energiomställning. Allt fler beslut kring elnäten kommer framöver att fattas på EU-nivå, regleringar som sedan ska gälla i Sverige och andra medlemsländer, oftast utan någon nationell anpassning. Det är nu viktigt att se till att framtida regleringar bidrar till utveckling istället för att bli ett hinder.

- Jag vill bidra med erfarenhet från den svenska energimarknaden och möjligheterna och utmaningarna för i sammanhanget små nätbolag och hur vi kan hjälpa till att nå målen. Vi har en stark samarbetsbas i Sverige och Norden för att tillsammans kunna angripa frågorna säger Stefan Sedin.