Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Omslagsbild Framtidskraft #25

Energiföretag behöver ta mer risk

Energisektorn är mitt i en omvälvande förändring som kräver nya tankar och nya satsningar. Men energiföretag är inte riktigt beredda att ta den risk som behövs för att hitta rätt investeringar. Det menar Markus Hökfelt.
Publicerad:

Klimatsmarta investeringar som minskar utsläpp

Markus Hökfelt är chef för det team på det statliga riskkapitalbolaget Almi invest som har särskilt fokus på att göra klimatsmarta investeringar som minskar utsläppen av klimatgaser. De har 650 miljoner kronor till sitt förfogande och har mött 300 företag. Av dessa har de valt att investera i 17 som alla har potential att bidra till att lösa klimatfrågan.

– Jag är helt övertygad om att minst ett av dem kommer att bli en unicorn och värderat till 1 miljard dollar någon gång. Jag tror till och med att det kan bli flera, alla har potentialen, säger han.

Inom energisektorn ser han en positiv utveckling där investeringar i fossil energiproduktion blir alltmer ointressant samtidigt som sol och vind är på stark frammarsch. Han beskriver  omdaningen av energisektorn som otroligt stark, omvälvande och global, men är inte alltid så imponerad av energisektorns vilja att ta risker i sina investeringar.

– All ny investering är svår, alla affärer där man ska tjäna pengar kräver risk och det tror jag energisektorn är lite ”averta” mot. Man har varit van vid att man har en viss avkastning bara man bygger sitt nät eller sitt kraftverk kan man finansiera det. Man har kört ganska bakåtlutat och tagit väldigt lite risk.

Bidra med kunskapsmässigt kapital

Markus Hökfelt menar att Energiföretag skulle kunna göra mycket nytta genom att börja jobba närmare innovationssystemet och i till exempel kapitalintensiva investeringar bidra med kunskapsmässigt kapital och resurser i skedet innan bankerna går in.

– Här har energiföretag en superviktig roll att ta.

Markus Hökfelt tillhör dem som tror att energi en dag kan bli gratis och han ser inte att produkten i sig har särskilt goda förutsättningar att bli en högintresseprodukt, försöken hittills visar det menar han.

– Energisektorns paradgren är inte att ta hand om kunder och jag tror att man har svårt att relatera till att man erbjuder en ganska tråkig produkt.

Lyssna till Markus Hökfelt på Almi invest i senaste avsnittet av Jämtkrafts podcast Framtidskraft som menar att alla affärer där man ska tjäna pengar kräver risk. Du kan även lyssna på podcasten i din mobil, vi finns bland annat på iTunes, Acast och PodBean.

Länkar