Just nu kan du som kund ha problem att se mätvärden på Mina sidor och i vår app Mitt Jämtkraft. Vi arbetar för att lösa problemet.

Att utveckla elnätet är en av samhällets stora frågor just nu, både nationellt och regionalt. Den nya fördelningsstationen i Järpen är en av flera investeringar inom Jämtkrafts elnätsområde de kommande åren.

Fördubblad effekt för medborgare och besökare i Järpen

Jämtkraft bygger en ny fördelningsstation i Järpen. Driftsäkerheten för medborgarna ökar och nybygget möjliggör utveckling av näringsliv och turism i södra Årefjällen och Järpenområdet.
Publicerad:

I samband med att fördelningsstationen byggs ersätts också gamla ledningar med nya och den nuvarande anläggningen tas bort. En total investering på 64 miljoner kronor.

– Det främsta skälet till att vi bygger nytt är säkerhet. Tillgång till stabil och trygg elleverans är helt avgörande för oss alla. En annan anledning är den ökade efterfrågan på el i och med elektrifieringen som sker i alla delar av samhället, säger Jonas Hoflin, investeringsledare Jämtkraft Elnät.

Elnätets knutpunkt

En fördelningsstation är elnätets knutpunkt, det är därifrån elnätet övervakas och styrs. I fördelningsstationen sänks spänningen så att elen kan transporteras vidare i elnätet. Nuvarande anläggning har med sina 40 år tjänat sin tekniska livslängd. När det är som kallast belastas anläggningen till max och vid sådana tillfällen är det också besvärligt att reservmata intilliggande nätområden vid uppkomna fel.

Ström till fisk

I den nya fördelningsstationen mer än fördubblas effekten. Det innebär ökad driftsäkerhet samt att fler och större kunder kan ansluta sig till elnätet i Järpenområdet. I fjälldalgångarna kommer det finnas utrymme för anslutning av fler bostäder.

– Utveckling och expansion i området förutsätter en ny fördelningsstation. Vi håller till exempel på att lösa kapacitetsfrågan till den landbaserade fiskodlingen som planeras i Kall och det är inte helt enkelt med vår nuvarande anläggning, den nya fördelningsstationen är en förutsättning för att kunna leverera den efterfrågade effekten, säger Jonas Hoflin.

Åre kommun visar vägen

Den nya fördelningsstationen byggs i skogen en bra bit från bebyggelse, öster om Järpens samhälle ovanför E14. Placeringen har skett i dialog med Åre kommun.

– Vi har haft bra, konstruktiva diskussioner med kommunen och framför allt tidigt i processen. Att tidigt veta var kommunen står och tycker underlättar planeringen och ansökningarna enormt. Det går inte nog att poängtera hur värdefullt det är i sådana här projekt som tar flera år att planera, säger Jonas Hoflin.

Planeringen för bygget började 2020 och den nya stationen ska vara klart hösten 2023. Jämtkraft har köpt marken som tidigare ägdes av Åre kommun.

Mångmiljoninvesteringar

Att utveckla elnätet är en av samhällets stora frågor just nu, både nationellt och regionalt. Den nya fördelningsstationen i Järpen är en av flera investeringar inom Jämtkrafts elnätsområde de kommande åren. Ett annat projekt i Åre kommun är Storlien där bolaget under två år investerar 25–30 miljoner kronor i fördubblad effekttillgång.

– Storlien växer och efterfrågan av mer el till exempelvis laddinfrastruktur ökar. Vi följer utvecklingen och satsar där behoven finns. I samråd med Åre kommun förstärker vi nu elnätet och möjliggör utveckling i området, säger Pär Erik Petrusson, avdelningschef Elnät Nätdrift.

Det här är en fördelningsstation

Fördelningsstationen omvandlar, sänker spänningen från regionnätet så att elen kan transporteras till nätstationer, där spänningen sänks ytterligare, och därefter skickas elen vidare till hushållen.

Fördelningsstationen är elnätets knutpunkt. Via fördelningsstationen övervakas och styrs elnätet, till exempel att spänningen hålls inom bestämda nivåer, där görs också omkopplingar och bortkopplingar om det uppstår fel i elnätet.

Om bygget av fördelningsstationen i Järpen

Kostnad: Totalt 64miljoner kronor, inklusive byte av ledningar samt rivning av den gamla anläggningen i Järpbyn.
Var: Utanför Järpens samhälle

Tidplan:
Byggstart juni 2022
Leverans transformatorer maj 2023
Planerad idrifttagning oktober 2023

Bilder

Den nya fördelningsstationen byggs i skogen en bra bit från bebyggelse, öster om Järpens samhälle ovanför E14. Placeringen har skett i dialog med Åre kommun.