Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Länsförsäkringar, Lundstams och Återvinningscentralen samarbetar för avfallshantering och återvinning för lantbrukare. Jämtkraft halverade bolagets koldioxidutsläpp mellan 2016 och 2018 efter högre krav på sina transportleverantörer.   
Fotomontage.

Försäkrings- och energibolag krokar arm för klimatets skull

Länsförsäkringar Jämtland och Jämtkraft tar tillsammans med länets näringsliv lead på arbetet för hur Sveriges regioner ska nå fossilfritt Sverige 2045.
Publicerad:

– Regeringen har stakat ut ett mål; att Sverige ska vara fossilfritt till år 2045, men inte hur. Vi vill visa hur man regionalt kan bidra till det med konkreta exempel. Det finns flera goda exempel i länet på hur företag aktivt jobbar för minskad klimatpåverkan. Ett exempel är Persson Invest som investerar i vindkraft för att täcka koncernens elanvändning. Eller Diös som satsar på energieffektivisering genom smarta hem-lösningar och samarbetet mellan Lundstams och oss där vi samlar in avfall från länets gårdar för återvinning, säger Anna-Karin Lindeberg, marknadskoordinator och hälsostrateg/hållbarhetssamordnare vid Länsförsäkringar Jämtland.

Länsförsäkringar Jämtland är initiativtagare till en regional färdplan som ska hjälpa Jämtlands näringsliv att bidra till att de nationella och regionala klimatmålen nås. Tillsammans med Jämtkraft och ”Samling Näringsliv” ska Jämtland visa vägen för övriga Sverige. Satsningen ska ge en skjuts dels till Jämtlands läns strategi för Fossilbränslefrihet 2030 och dels till Fossilfritt Sverige 2045 med en uppställning klimatledare som inte är rädda för klimatfrågor.

– Vi tänker göra en färdplan som ska göra det enklare för små och stora företag inom olika branscher att förstå hur man bidrar till minskad klimatpåverkan och därmed backar upp de regionala klimatmålen. Näringslivet måste visa vägen och det gör vi genom att tillsammans arbeta med kopplingen mellan klimatnytta och affärsnytta, säger Andreas Gyllenhammar, ansvarig för Strategi, innovation och hållbarhet vid Jämtkraft. Vår förhoppning är att detta också kan bli en modell som fler regioner kan använda. På så sätt kan vi här i Jämtland visa ett nationellt ledarskap genom att näringslivet samverkar aktivt på klimatområdet.

Syftet med initiativet är att avdramatisera klimatfrågan och att flytta fokus till att klimat och hållbarhet handlar om affärsnytta och inte samvete.

– Det kommer inte gå att driva framgångsrika företag om inte det hänger ihop. På Jämtkraft har vi på kort tid lyckats minska våra koldioxidutsläpp och det beror på att hållbarhet kopplat till innovation driver vår affär. Bland annat har vi sedan tre år tillbaka ställt högre krav på fossilfria drivmedel hos våra transportleverantörer och utvecklar kontinuerligt nya fossilfria energilösningar. Vi vill dela våra erfarenheter och samtidigt bjuda in till samarbeten och partnerskap. Det krävs för att vi som region ska nå hela vägen till de mål som är uppställda, avslutar Andreas Gyllenhammar.

Tillsammans med länets näringsliv hoppas Länsförsäkringar Jämtland och Jämtkraft att nå ännu längre med konkreta åtgärder för hur hela Sverige ska bli fossilfritt 2045.

För mer information:
Andreas Gyllenhammar, Jämtkraft, andreas.gyllenhammar@jamtkraft.se 
Anna-Karin Lindeberg, Länsförsäkringar Jämtland, anna-karin.lindeberg@lfz.se