Vi jobbar just nu med en helrenovering av Mina Sidor. Under tiden hänvisar vi till vår app Mitt Jämtkraft.

Ursäkta röran, vi bygger om
En medarbetare på Jämtkraft kör skoter längs elnätet en snöig vinterdag.

Historiskt resultat i Jämtkraft 

Jämtkraft redovisar en vinst på 670 miljoner kronor efter skatt för 2021. Resultatet är bolagets starkaste någonsin.
Publicerad:

– Det är tre huvudorsaker till att vi har ett mycket högre resultat än budgeterat. Bra resultat från de norska bolagen, Jämtkrafts egen elproduktion har genererat högre intäkter än förväntat och vi har kunnat nyttja vår position på elhandelsmarknaden, säger Kerstin Arnemo ordförande för Jämtkraft 

2021 blev ett år med kraftigt varierande elpriser och framför allt stora skillnader mellan norra och södra Sverige. En genomsnittskund hos Jämtkraft med Lokalpris har haft ungefär samma kostnad för sin el under 2021 som 2020. 

– Vi som bor i norr har haft stor nytta av vår goda tillgång till förnybar energi vilket resulterat i lägre priser för kunder här jämfört med i söder. De allra flesta av Jämtkrafts lokalkunder har ett förvaltat elpris, Lokalpriset, där priset baseras på många olika inköp över tid på elbörsen. Det har lett till att kunderna har sluppit elpristopparna. Förvaltat elpris är en långsiktig och stabil affärsmodell för både kunden och Jämtkraft, säger Ylva Andersson tf vd. 

Jämtkrafts styrelse föreslår en utdelning till ägarna, Åre, Östersund och Krokoms kommuner, på 330 miljoner kronor utöver lokalprisrabatten. Beslut om utdelning fattas av årsstämman.              

Fortsatta investeringar 

Under 2021 har Jämtkraft påbörjat byggnation av en vindkraftpark i Hocksjön i Sollefteå kommun. En ny pelletspanna har byggts i Krokom och i Östersund finns en ny pumpstation som förstärker fjärrvärmenätet. Dessutom har fortsatta arbeten med att förstärka och vädersäkra elnätet genomförts. 

Investeringar i både befintliga och nya anläggningar kommer fortsätta under 2022. 

– För att lyckas med energiomställningen och elektrifieringen av samhället måste vi både utveckla elnätet och fortsätta bygga förnybar elproduktion, säger Ylva Andersson. 

Här kan du läsa hela Jämtkrafts års- och hållbarhetsredovisning 2021

För pressinformation: 
Kerstin Arnemo, styrelseordförande Jämtkraft AB 070-217 78 33, kerstin.arnemo@jamtkraft.se 

Ylva Andersson, tf vd Jämtkraft AB 073-275 51 00 
ylva.andersson@jamtkraft.se