Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Från vänster: Tina Ekström, vd Nyckeltalsinstitutet och Lillemor Olsson, enhetschef för HR Jämtkraft AB Foto Energiföretagen

Jämtkraft bäst i klassen

Jämtkraft är den mest attraktiva och hållbara arbetsgivaren bland de drygt 30 kartlagda bolagen i el- och energibranschen. Det är Nyckeltalsinstitutet som sammanställt resultatet med fokus på rådande arbetsvillkor. Jämtkraft blev etta i branschen och mottog priset under Branschdagen för el- och energiföretag den 8 maj.
Publicerad:

– Jag är enormt stolt att få ta emot detta pris och tillägnar det till alla som jobbar på Jämtkraft och bidrar med ett arbetsklimat som är sunt, säkert och vänligt Att bli utsedd till den mest attraktiva och hållbara arbetsgivaren bland mer än trettio företag i samma bransch känns fantastiskt. Vi har långsiktigt arbetat för att göra Jämtkraft till en attraktiv arbetsplats för människor i alla stadier i livet., säger Lillemor Olsson, enhetschef för HR-avdelningen på Jämtkraft.

Det var under branschträffen för Energiföretagen i Sverige som Jämtkraft vann priset som ”Mest attraktiv och hållbar arbetsgivare” bland drygt 30 bolag i el- och energibranschen. Tina Ekström, vd Nyckeltalsinstitutet motiverade priset så här:

"Jämtkraft är ett företag med friska medarbetare med en excellent hälsotalsprofil, det visar vår kartläggning av de faktiska arbetsvillkor som råder inom Jämtkraft jämfört andra. Företaget har en perfekt nivå på storleken på sina arbetsgrupper och i princip ingen långtidssjukfrånvaro. Jämtkraft är ett företag med arbetsvillkor som är både attraktiva och hållbara. Då ska jag tillägga att man vunnit detta pris i stor konkurrens med andra mycket bra företag i energibranschen, som generellt är ”bäst i klassen” då det gäller arbetsvillkor och arbetsförhållanden, i jämförelse med samtliga branscher. ”

Nyckeltalsinstitutet är ett företag som systematiskt mäter företags arbetsvillkor, hälsoklimat och jämställdhet och sammanställer dessa index i Nyckeltalsportalen. Stora Nyckeltalsdagen arrangerades i början av maj för företag och organisationer som i flera perspektiv arbetar hållbart med sin organisation. Här redovisas också hur personalekonomiska nyckeltal kan ge indikationer på hur ett företag mår.

Jämtkraft fick vid det tillfället också utnämningen ”Excellent arbetsgivare 2019”, vilket innebär att Jämtkraft tillhör tio procent av de bästa företagen i Nyckeltalsinstitutets kvantitativa kartläggning av faktiska arbetsvillkor i samtliga branscher.

– För att framgångsrikt positionera Jämtkraft i energiomställningen, behålla lönsamheten och utveckla affärerna behöver vi trygga, engagerade och energirika medarbetare. Det är fantastiskt att få ett kvitto i form av denna utmärkelse som visar att vi ligger bäst till i branschen och bland de bästa tio procenten i Sverige.”, säger Erik Brandsma, VD Jämtkraft AB.

Bild fri för publicering, till vänster, Tina Ekström, VD Nyckeltalsinstitutet, till höger, Lillemor Olsson, Enhetschef för HR-avd Jämtkraft AB.

För ytterligare information kontakta:
Lillemor Olsson, HR Jämtkraft
lillemor.olsson@jamtkraft.se
+46 727 289 604

Karin Stolt Halvarsson, Kommunikation Jämtkraft
karin.stolthalvarsson@jamtkraft.se, +46 72 138 18 21