Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

Henrik Risemark.

Jämtkraft i samarbete för ett säkrare samhälle 

Tänk om träden kunde berätta när de vill ha vatten? Eller om vägar, fastigheter och lyktstolpar kunde tala om vad de behöver för att fungera på bästa sätt. Med modern sensorteknik, IoT, är det möjligt att ge dessa föremål en röst. För att driva på utvecklingen samarbetar Jämtkraft med tre andra regionala företag, med målet att skapa ett säkrare och mer hållbart samhälle.
Publicerad:

– Det ligger helt i linje med vårt uppdrag idag där vi hjälper våra kunder till en mer energieffektiv vardag. Nu jobbar vi för att med hjälp av IoT skapa förutsättningar för ett ännu mer hållbart samhälle säger Henrik Risemark, på Strategi, innovation och hållbarhet vid Jämtkraft. 

Samarbetet går under namnet Horisont och förutom Jämtkraft ingår Jönköping Energi, Tekniska verken och Kumbro-koncernen.   

Vad är IoT?

IoT är en förkortning av ”Internet of things”, översatt ”sakernas internet” på svenska. Namnet är ett samlingsbegrepp på tekniska prylar, verktyg, hjälpmedel och sensorer som går att ansluta till internet. När man pratar om IoT är det inte främst datorer och mobiltelefoner man menar, utan snarare sådant som man annars inte ser som en uppkopplad pryl. 

Tänk om träden själva kunde berätta när de vill ha vatten? Kanske vill du veta om inomhusmiljön är bullrig, dålig luft i dina lokaler eller om ert ventilationssystem fungerar som de ska? Kanske vill ni undvika kostnadskrävande ronderingar eller få information när en container flyttar sig? Allt detta är exempel på tillämpningar inom IoT. 

IoT är ett område som förväntas växa snabbt under kommande år. Möjligheten att med hjälp av sensorer både samla in information och styra utrustning skapar möjligheter för ett smartare, säkrare och mer resurseffektivt samhälle. 

Parternas målsättning är att utnyttja synergier kring att identifiera framgångsrika IoT-tjänster. Genom gemensam behovsbild, utveckling och samarbete med kunder i partnerskapet är målsättningen att vara en långsiktig och stabil partner i kundernas IOT satsningar.  

– Vi kan genom detta samarbete bidra på vår hemmamarknad med IoT-tjänster som vi utvecklar inom samarbetet, vilket ger bra möjligheter att utveckla bättre tjänster och samtidigt dela kostnad för systemutveckling och affärsutveckling inom IoT-frågor, säger Henrik Risemark.