Just nu kan du som kund ha problem att se mätvärden på Mina sidor och i vår app Mitt Jämtkraft. Vi arbetar för att lösa problemet.

Rätan - Digerbergets vindkraftspark i Bergs kommun med 5 verk levererar cirka 24 GWh/år.

Jämtkraft köper tre vindkraftsparker av Wallenstam

Jämtkraft köper vindkraftsparkerna Stentjärnåsen, Middagsberget och Digerberget av fastighetsbolaget Wallenstam. Med tillskottet på 13 vindkraftverk kan energibolaget leverera vindkraftsel till totalt 120 000 hushåll.
Publicerad:

Vindkraftsparkerna ligger i Berg och Härjedalens kommuner.

– Vi är mycket glada över att nu kunna erbjuda våra kunder ännu mer förnybar energi från regionen. Anläggningarna är välskötta och två av de tre vindkraftsparkerna ligger nära vår vindkraftspark Mullberget vilket också ger samordningsvinster, säger Klas Liljegren, vd Jämtkraft AB.

Wallenstam koncentrerar ägandet

Vindkraft ligger fastighetsbolaget Wallenstam varmt om hjärtat. Det 60-talet vindkraftverk som de äger gör bolaget självförsörjande på förnybar el. Anledningen till att de nu säljer 13 av vindkraftverken är att de vill koncentrera ägandet till det område där de har mest förbrukning.

– Vi gör en omstrukturering för att koncentrera vår vindkraft till området där våra fastigheter är belägna, vilket är i elområde 3. Därför säljer vi tre av parkerna i elområde 2. Det känns trevligt att få sälja till just Jämtkraft, som vi har gjort affärer med tidigare. Vi har också ett samarbete med dem kring elhandel av den el som vi producerar och förbrukar, säger Hans Wallenstam, vd Wallenstam AB.

Vindkraftsel till 120 000 hushåll

Jämtkraft har idag fem vindkraftsparker med totalt 72 vindkraftverk, tre i egen regi och två med partners. Ytterligare en vindkraftspark med 23 verk är under uppbyggnad.

Med köpet av Stentjärnåsen, Middagsberget och Digerberget ökar Jämtkrafts årliga vindkraftsproduktion med cirka 70 GWh, från 530 till 600 GWh, det motsvarar el till totalt 120 000 hushåll* från åtta vindkraftsparker.

– Förvärvet ligger helt i linje med bolagets strategi att utveckla vindkraft i regionen. Vi ser fram emot att lägga denna produktion till vår portfölj av förnybar el och att på sikt även kunna förnya vindkraftverken med modern teknik. Det är ett klokt och långsiktigt användande av befintliga vindkraftsparker. Vi är mycket nöjda med att genomföra ytterligare en affär tillsammans med Wallenstam. Det finns ett stort förtroende mellan våra bolag sedan tidigare, säger Kerstin Arnemo, styrelseordförande Jämtkraft.

Om vindkraftsparkerna

Härjedalens kommun
Stentjärnåsen, 5 verk – cirka 27 GWh/år

Bergs kommun
Middagsberget, 3 verk – cirka 19 GWh/år
Digerberget, 5 verk – cirka 24 GWh/år

*Beräknat på en årsförbrukning av hushållsel på 5 000 kWh.

Bilder

Middagsberget och Digerberget ligger nära Jämtkrafts och Persson Invests vindkraftspark Mullberg  (blå/grön prick), vilket ger samordningsvinster.
Middagsberget och Digerberget ligger nära Jämtkrafts och Persson Invests vindkraftspark Mullberg (blå/grön prick), vilket ger samordningsvinster.
Vindkraftsparken Stentjärnåsen ligger i Härjedalens kommun, Middagsberget och Digerberget ligger i Bergs kommun. Vindkraftsparken Mullberg (blå/grön prick) ägs sedan tidigare av Jämtkraft och Persson Invest.
Vindkraftsparken Stentjärnåsen ligger i Härjedalens kommun, Middagsberget och Digerberget ligger i Bergs kommun. Vindkraftsparken Mullberg (blå/grön prick) ägs sedan tidigare av Jämtkraft och Persson Invest.