Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

Det nya avtalet innebär att elpriset aldrig stiger över ett tak, vilket är unikt i Sverige.

Jämtkraft lanserar unikt elavtal på en otrygg elmarknad

Timpris med tak. Så heter Jämtkrafts nya elavtal som lanserades 19 februari. I korthet innebär avtalet att elpriset följer spotpriserna på elbörsen Nord Pool, men överstiger aldrig en fast taknivå. Elkunderna får ta del av de riktigt låga elpriserna, men slipper oroa sig för pristopparna som kommer att prägla framtidens energimarknad med stora prisvariationer.
Publicerad:

– De timprisavtal som finns idag på elmarknaden är inte så populära hos elkunderna. Skälet blev tydligt förra vintern då timpriset chockhöjdes på kort tid. Med ett timprisavtal får kunden betala för sin elförbrukning timme för timme, till skillnad från andra avtal som oftast erbjuder ett fast pris eller ett månadsgenomsnitt, säger Moa Alexandersson, privatkundsansvarig på Jämtkraft.  

Lågt i tak för plånboken

Med ett pristak kombinerar Jämtkraft tryggheten i ett fastprisavtal, med tillgången till låga elpriser i ett timprisavtal. Det nya avtalet är som ett vanligt timprisavtal. Det unika är taket på 80 öre, exklusive lagstadgade avgifter, påslag och moms. Så även om spotpriset skjuter i höjden, stannar det vid 80 öre för kunder som har det nya avtalet.  

– Vi har anpassat oss efter elmarknadens utveckling de senaste åren, med stora prissvängningar och oberäkneliga priser. Vi har haft stor respekt för den oro som funnits efter förra vinterns extrema prischocker. Den oron vill vi möta och dämpa. Med det nya avtalet kan kunden ta del av lågprislägen utan oroas av pristoppar, säger Moa Alexandersson. 

Det är naturligtvis förknippat med viss risk för Jämtkraft att lova privatkunderna ett pristak. Lösningen är ett något högre påslag per kilowattimme för kunden än på det vanliga timpriset. Påslaget som är på 11 öre per kilowattimme, är tillräckligt för att Jämtkraft ska kunna erbjuda den här försäkringen för kunden.  
 
Kunder i ägarkommunerna Åre, Krokom och Östersund får förtur till att teckna det nya avtalet och får som vanligt del av lokalrabatten på 3 öre, vilket innebär att påslaget blir 8 öre per kilowattimme. Efter ett par månader utvidgas möjligheten till kunder utanför ägarkommunerna. 

Bättre för elsystemet

Timpris med tak uppmuntrar dessutom den som vill vara riktigt sparsam till att exempelvis använda tvättmaskinen, sätta igång långkoket och ladda elbilen när timpriset är som lägst. Förutom att kunderna kan spara pengar, bidrar avtalet även till ett stabilare elsystem om elkunderna flyttar sin förbrukning till lågpristimmar, då elsystemet inte är lika belastat.  
 
Avtalet kommer på sikt även att kunna tecknas av kunder utanför Östersund, Krokom och Åre, men bara inom elområde 2 där Jämtkraft har majoriteten av sin produktion.  

Teckna direkt på webben

Avtalet går att teckna via Jämtkrafts webb genom att logga in på mina sidor. Den som vill behålla sitt nuvarande avtal behöver inte göra någonting. Läs mer om det nya avtalet här.
 
För mer information: 
Moa Alexandersson, privatkundsansvarig Jämtkraft 
063-14 93 57

Martin Machnow, pressansvarig Jämtkraft 
063-57 74 72, 073-597 81 50

Bilder

Det nya avtalet Timpris med tak, passar kunder som vill ha ett skydd mot pristoppar men samtidigt vill kunna ta del av de lägsta priserna enligt Moa Alexandersson, privatkundsansvarig på Jämtkraft.