Just nu kan du som kund ha problem att se mätvärden på Mina sidor och i vår app Mitt Jämtkraft. Vi arbetar för att lösa problemet.

Elektra, maskot.

Jämtkraft och Jämtland Basket i samarbete för ungas framtid

Stadsdelen Torvalla blir fokusområde när samarbetet mellan Jämtkraft och Jämtland Basket utvecklas. Syftet är att genom sporten nå ungdomar och tillsammans skapa ett bättre samhälle.
Publicerad:

Nu förstärks partnerskapet mellan Jämtkraft och Jämtland Basket ytterligare.I höst planeras en gemensam satsning som riktas mot barn och unga i stadsdelen Torvalla.  

– Vi har redan ett utbyte med skolorna i området och samarbetet med Jämtland Basket syftar till att ytterligare stärka barn och ungdomars välbefinnande, självkänsla och att skapa en trygg miljö i stadsdelen, säger Karin Sundström, kommunikationschef på Jämtkraft.  

Insatserna innefattar bland annat aktiviteter under och efter skoltid, lovaktiviteter, prova-på dagar och gå-på-matchkvällar samt gemensamma insatser tillsammans med skola och aktörer i stadsdelen. 

– Vi ser goda exempel runt om i basketsverige där basket och insatser för att ge barn och ungdomar en meningsfull fritid – ger en positiv effekt för både elever, skola och stadsdelen, säger Alexandra Andreou, projektledare Jämtland Basket. 

Samarbetet är en del av ”Jämtland Basket i samhället”. En större satsning där Jämtland Basket tillsammans med offentlighet och näringsliv sprider sportens positiva värderingar för att skapa ett bättre samhällsklimat. I mötet med ungdomar, på och utanför planen, förs dialog kring värdegrund och vikten av en meningsfull fritid.   

För mer information, kontakta:
Karin Sundström, KommunikationschefJämtkraft 063 -14 92 20 
Alexandra Andreou, Projektledare, Jämtland Basket, 073 - 061 78 08