Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Ylva Andersson vd Jämtkraft, Stefan Sjöstrand vd SkiStar

Jämtkraft och SkiStar går samman för hållbar fjällturism

Partnerskapet mellan energibolaget Jämtkraft och den skandinaviska semesterarrangören SkiStar syftar till att tillsammans jobba för framtidens lösningar inom klimat och energi för fjälldestinationer. Som ett första steg i samarbetet som inleddes i dagarna bildas en arbetsgrupp, bestående av energi- och fastighetsexperter från de båda bolagen, som gemensamt ska arbeta för att hitta nya innovativa lösningar för hållbara boenden och transporter.
Publicerad:

– SkiStar är den perfekta partnern för oss. Dels delar vi kärleken för fjällen och området vi lever och verkar i varje dag. Dels är vi båda fast beslutna om att bidra till världens chanser att nå klimatmålen. På SkiStars destinationer får vi en unik chans att testa, lära och implementera. Vi kan till exempel analysera alla elförbrukare i en modell och titta på vad som egentligen händer när exempelvis hela Åre slår på bastun samtidigt, och om vi kan påverka effektuttaget med hjälp av lagring i olika former, säger Ylva Andersson, tillförordnad VD på Jämtkraft.

– För oss på SkiStar är det avgörande att bevara de vita vintrarna och den fantastiska fjällmiljön på våra destinationer året runt. Därför har vi satt ambitiösa klimatmål där vi ska minska vårt klimatavtryck med 50% fram till 2030. Två stora delar i vår klimatpåverkan är våra gästers resor till våra destinationer och vår energikonsumtion i både fastigheter men också i samband med snöproduktionen. Klimat- och energisamarbetet med Jämtkraft kommer kunna accelerera vårt hållbarhetsarbete där vi tillsammans kommer att utveckla lösningar som vi behöver både idag och i morgon, säger Stefan Sjöstrand, VD och koncernchef på SkiStar.

I den gemensamma strävan mot FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är energifrågorna centrala. Inte minst när det gäller turism och destinationsutveckling. Frågan hur energi smartast produceras och nyttjas blir alltmer betydelsefull och samtidigt komplex. För ett energibolag som Jämtkraft krävs samverkan i olika branscher för att hitta dessa framtida smarta energilösningar. Därför är partnerskap för gemensamma innovativa lösningar en uttalad del i Jämtkrafts strategi . SkiStar å sin sida har mycket höga ambitioner och tuffa klimatmål och jobbar hårt för en hållbar utveckling inom turism och skidanläggningar samt numera även en satsning sommartid på destinationerna genom alltifrån cykling till liftburen vandring. Båda parter ser därför stora och viktiga möjligheter i samarbetet.

SkiStar och Jämtkraft har tecknat ett femårsavtal men båda parter ser samarbetet som ett långsiktigt partnerskap. Utöver det gemensamma klimat- och innovationsarbetet omfattar partnerskapet elleverans med 100 % förnybar energi med Bra Miljöval till SkiStars anläggningar i Vemdalen, Sälen och Åre samt marknadsföringsdelar genom kommunikation till gäster och kunder.

– Vi är nu i en inledande fas där vi börjar med att analysera i vilka insatser och åtgärder vi kan få störst effekt, på kort- och lång sikt. Men det kan komma att handla om allt från effektoptimering inom kanonsnötillverkning, fler elbilsladdstolpar för våra gäster, smart styrning av värmen i boenden till energieffektiv backbelysning som möjliggör längre skiddagar, avslutar Stefan Sjöstrand.

För mer information:
Karin Bodén, Pressansvarig Jämtkraft, karin.boden@jamtkraft.se, 063-57 74 72
Petra Hallebrant, PR- och kommunikationschef, SkiStar AB, petra.hallebrant@skistar.com, 0280-841 60

SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen äger och driver alpina skidanläggningar i Sälen, Åre och Vemdalen samt Hammarbybacken (Stockholm) i Sverige, Hemsedal och Trysil i Norge samt St Johann in Tirol i Österrike. Marknadsandelen är i Sverige 53 %, i Norge 29 % och totalt i Skandinavien 43%. Kärnverksamheten är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum. Verksamheten delas in i tre segment; Drift av skidanläggningar, Fastighetsutveckling & exploatering och Hotellverksamhet.

Jämtkraft erbjuder hållbara energilösningar utifrån vår verksamhet inom elhandel, elproduktion, elnät och fjärrvärme. Vi ägs av tre kommuner i Jämtland; Östersund, Krokom och Åre och vi säljer el i hela Norden, till både privat- och företagskunder. Den el vi producerar själva kommer till hundra procent från förnybara energikällor såsom sol, vind, vatten och skog.