Vi jobbar just nu med en helrenovering av Mina Sidor. Under tiden hänvisar vi till vår app Mitt Jämtkraft.

Ursäkta röran, vi bygger om
Kerstin Arnemo, styrelseordförande Jämtkraft

Jämtkraft redovisar rimligt resultat efter ett utmanande år

Trots att omsättningen minskade med närmare två miljarder under 2020 redovisar Jämtkraft ett ekonomiskt resultat på 251 miljoner efter finansiella poster och före skatt.
Publicerad:

Trots att omsättningen minskade med närmare två miljarder under 2020 redovisar Jämtkraft ett ekonomiskt resultat på 251 miljoner efter finansiella poster och före skatt.

– Det var ett år då vi sattes på prov på många sätt, coronapandemi och ett milt väder under året drog ner elpriserna till nya bottenrekord. Samtidigt har elproduktionen varit stor, delvis på grund av mycket nederbörd och blåst. Sammantaget har det påverkat både omsättningen och lönsamheten negativt, och med det som utgångspunkt har vi ett rimligt resultat på drygt 251 miljoner för året, säger Erik Brandsma vd Jämtkraft.

För första gången i historien har Sverige haft negativa elpriser, det vill säga att den som förbrukat el har fått betalt för det. Det har också varit väldigt stora skillnader i pris på el inom Sveriges gränser på grund av bristande överföringskapacitet i elnätet.

Investeringar i nät och annan ny teknik som avlastar nätutbyggnaden har hamnat högt upp på agendan. 2020 blev därmed ett år som tydligt visar behoven och brådskan i den omställning samhället genomgår. Därför blev det just detta år naturligt att arbeta fram en ny strategi för att framtidssäkra Jämtkraft.

– Under året har bolaget och styrelsen tagit fram en strategi för att Jämtkraft ska vara fortsatt rustat för framtiden. De strategiska valen är många under omställningen av energilandskapet, kring el som motor i klimatomställningen och förändrade krav från våra kunder. Samtidigt möter vi ökad konkurrens från nya aktörer. För Jämtkrafts del har vi sett affärsmöjligheterna i värdeskapandet mellan produktion, förbrukning och lagring. Där har vi unika möjligheter att utveckla och utvecklas, säger Kerstin Arnemo styrelseordförande Jämtkraft.

Klimatbokslut

Jämtkraft har minskat koldioxidutsläppen med 43% jämfört med 2019, beroende av minskad förbränning av torv i kraftvärmeverket. Men fortfarande kommer den största delen av koldioxidutsläppen från just torvförbränning. Under 2019 beslutade Jämtkraft att sluta bryta torv. Och den torv som nu eldas är den som redan finns lagrad. Under 2021 beräknas lagret ta slut och torven kommer att fasas ut helt. Jämtkrafts totala utsläpp under 2020 var cirka
10 900 t CO2e.

- Jag ser mycket fram emot att få vara delaktig i Jämtkrafts fortsatta arbete, det är ett företag som präglas av en stabil och robust verksamhet med medarbetare som har stort engagemang och därmed har alla förutsättningar att lyckas driva igenom det nödvändiga omställningsarbete vi är inne i, säger Kerstin Arnemo.

Av vinsten föreslås 32 miljoner kronor att delas ut till ägarna Östersund, Krokom och Åre kommuner. 

Bilder

Erik Brandsma, vd koncernchef Jämtkraft