Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

Thorsten Handler och hans medarbetare på Jämtkraft Elnät Mätsystem arbetar med mätarbytena.

Jämtkraft rustar för framtiden – byter ut alla 60 000 elmätare

Drygt 60 000 elmätare byts ut i Jämtkrafts elnät. Det efter ett regeringsbeslut som syftar till att stärka kundens ställning på elmarknaden och ge förutsättningar för säkrare drift av elnätet.
Publicerad:

Bytet av elmätare är ett stort nationellt projekt där sammanlagt 5 miljoner mätare ska bytas ut successivt fram till år 2025. Av dessa finns 60 000 elmätare i Jämtkrafts elnät, varav 6 000 redan är utbytta. För att nå målet med 12 000 mätarbyten per år har personalstyrkan utökats.

– Vi har både anställt fler personer och omfördelat arbetsuppgifter och idag har vi 16 medarbetare som jobbar med mätarbytena, säger Thorsten Handler på Jämtkraft Elnät Mätsystem.

Smartare elanvändning

De nya elmätarna har driftsäker kommunikation via radio, är förberedda för småskalig produktion och ger Jämtkraft möjlighet att registrera hur mycket el som har använts och producerats under en 15-minutersperiod. Mätarna har dessutom ett fysiskt användargränssnitt som i framtiden kommer att göra det möjligt för kunderna att själva ta del av sina mätdata direkt från elmätaren.

– Framöver ska det bli lättare för kunderna att se vad elen kostar olika tider på dygnet, så att de kan styra sin elanvändning till tider på dygnet då trycket på elnätet inte är lika högt och priset på el är lägre, förklarar Thorsten.

Förutom det uppenbara kundvärdet så är mätarbytet en insats för att förbereda elnäten på en mer energikrävande framtid. När fler börjar köra elbil och industri och vardag ska bli fossilfri tryggar de nya elmätarna en säker drift av elnäten.

Regeringsbeslut

Sommaren 2018 tog regeringen beslut om vilka funktionskrav som framtidens elmätare måste ha. Beslutet är en del i regeringens arbete för att stärka kundens ställning på elmarknaden och utveckla möjligheterna till en stabil och effektiv drift av elnäten. Mätarna som lever upp till de nya kraven ska vara på plats senast den 1 januari år 2025.

Bild på de nya elmätarna

I samband med mätarbytet sätts en antenn upp i närheten av elskåpet för att få optimal radiosignal, här placerad på utsidan av skåpet.

Så går mätarbytet till

  • Du som bor eller har din verksamhet inom Jämtkrafts elnät meddelas via brev innan det planerade mätarbytet. Obs! Vid eventuellt fel på mätaren eller dess kommunikation vid en fastighet där vi åker ut för felavhjälpning så kan bytet av elmätare ske i samband med detta.
  • Vid mätarbytet kommer personal från Jämtkraft eller av Jämtkraft anlitad entreprenör ut till din fastighet där du har din mätare.
  • Den nya elmätaren placeras på mätartavlan och i nära anslutning till mätaren sätts en diskret antenn upp för att få en optimal radiosignal. Om mätaren sitter i ett mätarskåp sätts antennen på utsidan skåpet.
  • Under bytet kommer strömmen att brytas en kort stund.
  • Mätarbytet ingår i elnätsavgiften. Det blir alltså inte någon extra kostnad för dig som kund.