Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Kerstin Arnemo och Stefan Sedin.

Jämtkraft säkrar effekt för företagsetableringar 

Jämtkraft investerar för att ta ut ytterligare 500 MW. En kraftig förstärkning som ska attrahera nya företag och industrier till regionen.
Publicerad:

– Det här är unikt i Sverige och EU, att kunna erbjuda 500 MW effekt från förnybar energi och med väldigt hög leveranssäkerhet. Den snabba elektrifieringen av samhället och effektbristen i södra Sverige gör vår region mer attraktiv för industrier och företag, säger Kerstin Arnemo styrelseordförande Jämtkraft. 

Investeringen ger förutsättningar för regionen att utvecklas, dels genom företagsetableringar  och dels genom inflyttning. För Jämtkraft är det en viktig del i fortsatt affärsutveckling eftersom det ger möjlighet att erbjuda fler små och stora kunder anslutning till elnätet.

Hur mycket är 500 MW?

Det finns i dag inte någon enskild industrikund i Sverige som nyttjar så mycket som 500 MW. Städerna Uppsala och Västerås tillsammans förbrukar lite mer än 500 MW.

Jämtkraft har nu valt att agera proaktivt för att säkra effekt och korta handläggningstider för nya industrier som vill etablera sig i regionen. Avtalet med Svenska Kraftnät innebär att Jämtkraft får möjlighet att ta ut 500 MW extra från stamnätet. Själva anslutningen, eller uttagspunkten, från Svenska Kraftsnäts stamnät till Jämtkrafts regionnät, byggs i Midskog som ligger ett par mil utanför Östersund. Midskog är en av Sveriges största stamnätsstationer och en knutpunkt för strömförsörjning från norr till söder.

– Vi har pågående dialoger med kunder som behöver 200 MW eller mer, men det här avtalet säkrar också effekten för våra befintliga kunder. Även vi i vårt område står inför utmaningar med att få effekten att räcka till i den takt som samhället elektrifieras. Extra megawatt säkrar effekttillgången, säger Stefan Sedin, elnätschef Jämtkraft. 

Resurseffektivt 

En stor del av den förnybara energin som produceras i Sverige kommer från Jämtland, genom skog, vatten- och vindkraft. Genom att använda effekten där den produceras minskar förlusten som uppstår vid transport av effekten söderut. Jämtkraft samarbetar med Östersunds och Krokoms kommuner för att attrahera elintensiv industri till området.